Nyhetsartikkel

Positiv effekt av nevromuskulære øvelser ved frozen shoulder

Skulderkapsulitt er en smertefull og langvarig lidelse. Flere typer behandling anvendes, blant annet kortikosteroidinjeksjoner. Men hva er effekten av treningsøvelser?

Frossen skulder (FS) er en smertefull skulderlidelse med innskrenket passiv bevegelighet - et kapsulært mønster - på grunn av adhesjoner mellom kapsel og caput humerus ("adhesiv kapsulitt")1. Det foreligger inflammasjon i hele leddkapselen, synovia og omliggende strukturer. Inflammasjonen er progressiv og fører til fibrose av leddkapselen, noe som resulterer i langvarige smerter og vesentlig nedsatt aktiv og passiv bevegelighet2. Den patofysiologiske prosessen kan inndeles i tre stadier3-4:

 • Smertefasen - (frysefasen) er preget av smerte som typisk er verst om natten og som varer fra uker til 9 måneder
 • Stivhetsfasen - (den frosne fasen) er karakterisert ved tiltakende tap av bevegelighet og utvikling av stivhet og avtakende smerter og kan vare 9 til 15 måneder
 • Tilhelingsfasen - (tiningsfasen) smerte og stivhet gir seg etter hvert, men betydelig stivhet kan vedvare 15 til 24 måneder

Konservative behandlinger er vanlige for FS og inkluderer individuell opplæring, perorale eller intraartikulære glukokortikoider, fysioterapi og treningsprogrammer5-6. Styrkeøvelser er blant standardøvelsene som brukes for FS7-8.

Sensoriske og proprioseptive signaler kan bli redusert når skulderen ikke kan beveges på grunn av smerte9. Propriosepsjon spiller en viktig rolle i den sensorimotoriske kontroll av skulderen og er avhengig av stabilitet av leddet under bevegelser10. Nevromuskulær kontroll er avgjørende for å opprettholde dynamisk stabilitet.

Nevromuskulær trening (NME) involverer motorisk kontroll, (re)læring og proprioseptiv trening som tar for seg bevegelseskvaliteten og vektlegger leddkontroll11. Det brukes i økende grad for å oppnå raskere restitusjon hos personer med skulderdysfunksjon med skuldersmerter og nedsatt proprioseptiv funksjon12. Flere studier har vist god effekt av NME ved skulderlidelser sammenlignet med annen type behandling12-14. Ingen studier har frem til nå studert effekten av NME sammenlignet med styrkeøvelser i rehabiliteringen av FS.

NME innebærer å integrere styrke (isometrisk og eksentrisk), koordinasjon, balanse og propriosepsjon i én øvelse12. Øvelsene kan utføres med økende vanskelighetsgrad.

Den aktuelle studien var en randomisert, kontrollert studie publisert i BMC Musculosceletal Disorders15 der forfatterne sammenlignet NME med styrketrening. Begge gruppene fikk i tillegg regulær fysioterapi. 40 pasienter med idiopatisk frozen shoulder ble inkludert, 20 i hver av gruppene. I begge gruppene ble øvelsene utført daglig, 5 dager i uken i 8 uker.

Resultatene viste signifikant bedre resultater av NME i form av bedret bevegelighet og mindre smerte. Forfatterne skriver at det er behov for studier som undersøker langtidseffekten og de funksjonelle effektene av denne formen for opptrening.

I NEL og på NHI.no får du tilgang til liknende øvelser som vi omtaler som aktive tøyningsøvelser. Det er passive tøyningsøvelser kombinert med perioder med aktiv muskelkontraksjon ("resistance training", isometriske kontraksjoner) i utstrekte posisjoner av muskulaturen. Øvelsene kombinerer styrke, tøyning, utholdenhet, balanse og stabilisering i en funksjonell krevende posisjon. Øvelsene involverer flere samvirkende muskelgrupper. Jo flere muskelgrupper som deltar i en funksjonell bevegelseskjede, og jo større bevegelsesutslag, jo bedre vil treningen være.

Kilder

Referanser

 1. Hand GC, Athanasou NA, Matthews T, Carr AJ. The pathology of frozen shoulder. J Bone Joint Surg Br. 2007;89(7):928-932. doi:10.1302/0301-620X.89B7.19097 DOI
 2. Tamai K, Akutsu M, Yano Y. Primary frozen shoulder: brief review of pathology and imaging abnormalities. J Orthop Sci. 2014;19(1):1-5. doi:10.1007/s00776-013-0495-x DOI
 3. Kelley MJ, Shaffer MA, Kuhn JE, et al. Shoulder pain and mobility deficits: adhesive capsulitis. J Orthop Sports Phys Ther. 2013;43(5):A1-A31. doi:10.2519/jospt.2013.0302 DOI
 4. Challoumas D, Biddle M, McLean M, Millar NL. Comparison of Treatments for Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020;3(12):e2029581. Published 2020 Dec 1. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.29581 DOI
 5. Rex SS, Kottam L, McDaid C, et al. Effectiveness of interventions for the management of primary frozen shoulder : a systematic review of randomized trials. Bone Jt Open. 2021;2(9):773-784. doi:10.1302/2633-1462.29.BJO-2021-0060.R1 DOI
 6. Lowe CM, Barrett E, McCreesh K, De Búrca N, Lewis J. Clinical effectiveness of non-surgical interventions for primary frozen shoulder: A systematic review. J Rehabil Med. 2019;51(8):539-556. doi:10.2340/16501977-2578 DOI
 7. Rawat P, Eapen C, Seema KP. Effect of rotator cuff strengthening as an adjunct to standard care in subjects with adhesive capsulitis: A randomized controlled trial. J Hand Ther. 2017;30(3):235-241.e8. doi:10.1016/j.jht.2016.10.007 DOI
 8. Chan HBY, Pua PY, How CH. Physical therapy in the management of frozen shoulder. Singapore Med J. 2017;58(12):685-689. doi:10.11622/smedj.2017107 DOI
 9. Fabis J, Rzepka R, Fabis A, et al. Shoulder proprioception - lessons we learned from idiopathic frozen shoulder. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17:123. Published 2016 Mar 12. doi:10.1186/s12891-016-0971-5 DOI
 10. Ager AL, Borms D, Deschepper L, et al. Proprioception: How is it affected by shoulder pain? A systematic review. J Hand Ther. 2020;33(4):507-516. doi:10.1016/j.jht.2019.06.002 DOI
 11. Ageberg E, Link A, Roos EM. Feasibility of neuromuscular training in patients with severe hip or knee OA: the individualized goal-based NEMEX-TJR training program. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:126. Published 2010 Jun 17. doi:10.1186/1471-2474-11-126 DOI
 12. Eshoj HR, Rasmussen S, Frich LH, et al. Neuromuscular Exercises Improve Shoulder Function More Than Standard Care Exercises in Patients With a Traumatic Anterior Shoulder Dislocation: A Randomized Controlled Trial. Orthop J Sports Med. 2020;8(1):2325967119896102. Published 2020 Jan 30. doi:10.1177/2325967119896102 DOI
 13. Ginn KA, Cohen ML. Exercise therapy for shoulder pain aimed at restoring neuromuscular control: a randomized comparative clinical trial. J Rehabil Med. 2005;37(2):115-122. doi:10.1080/16501970410023443 DOI
 14. Ageberg E, Roos EM. Neuromuscular exercise as treatment of degenerative knee disease. Exerc Sport Sci Rev. 2015;43(1):14-22. doi:10.1249/JES.0000000000000030 DOI
 15. Wang L, Yu G, Zhang R, Wu G, He L, Chen Y. Positive effects of neuromuscular exercises on pain and active range of motion in idiopathic frozen shoulder: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2023;24(1):50. Published 2023 Jan 20. doi:10.1186/s12891-023-06173-8 DOI