Nyhetsartikkel

Postoperativ antibiotika etter komplisert appendisitt - hvor lenge?

Er det mulig å korte ned behandlingstiden med antibiotika postoperativt etter en komplisert appendisitt?

Akutt blindtarmbetennelse er den mest utbredte kirurgiske nødsituasjonen hos både barn og voksne med en insidens på 100-150 per 100 000 personår i høyinntektsland1. Omtrent 30 prosent av pasientene har komplisert blindtarmbetennelse, som defineres som blindtarmbetennelse med nekrose, perforasjon, abscess eller purulent peritonitt2-3. Standardbehandlingen for komplisert blindtarmbetennelse er blindtarmsoperasjon etterfulgt av antibiotika. Målet med postoperative antibiotika er å redusere infeksiøse komplikasjoner, som forekommer hos opptil 20 prosent av pasientene4-5.

Det er uklart hvor langvarig den postoperative antibiotikabehandlingen bør være ved komplisert blindtarmbetennelse. Trusselen om antibiotikaresistens tilsier kortest mulig kur, noe som også kan redusere bivirkninger, lengde på sykehusopphold og kostnader.

Ifølge den norske antibiotikaveilederen i sykehus anbefales antibiotika i 3-5 døgn postoperativt, men kortere varighet kan vurderes6.

I en åpen, pragmatisk, randomisert, non-inferiority multisenter studie fra Nederland publisert i The Lancet7 var formålet å sammenligne effekten av 2 dager versus 5 dagers intravenøs antibiotikakur hos pasienter med komplisert blindtarmbetennelse. Det primære utfallsmålet var forekomsten av infeksiøse komplikasjoner og død innen 90 dager. Det kliniske utfallet ble vurdert ved en telefonkonsultasjon etter 90 dager.

Totalt 1005 pasienter inngikk i studien. 955 fikk utført laparoskopisk appendektomi (95 prosent). 664 pasienter (66 prosent) ble telefonintervjuet. Infeksiøse komplikasjoner oppstod hos 51 av 502 pasienter (10 prosent) i 2-dagers gruppen mot 41 (8 prosent) av 503 pasienter i 5-dagers gruppen. Forekomsten av komplikasjoner og reoperasjoner var den samme i de to gruppene. Færre pasienter hadde bivirkninger av antibiotika i 2-dagers gruppen (9 versus 22 prosent), mens det var flere reinnleggelser i 2-dagers gruppen (12 prosent versus 6 prosent). Det var ingen dødsfall.

Forfatterne konkluderer at 2 dager med postoperativ intravenøs antibiotika for komplisert blindtarmbetennelse er non-inferior til 5 dager når det gjelder infeksiøse komplikasjoner og dødelighet innen 90 dager, basert på en non-inferiority margin på 7,5 prosent. Disse funnene gjelder laparoskopisk blindtarmsoperasjon utført i et helsevesen med gode ressurser. Å ta i bruk denne strategien vil redusere bivirkninger av antibiotika og lengde på sykehusopphold.

Kilder

Referanser

  1. Ferris M, Quan S, Kaplan BS, et al. The Global Incidence of Appendicitis: A Systematic Review of Population-based Studies. Ann Surg. 2017;266(2):237-241. doi:10.1097/SLA.0000000000002188 DOI
  2. Sabbagh C, Siembida N, Dupont H, et al. The value of post-operative antibiotic therapy after laparoscopic appendectomy for complicated acute appendicitis: a prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled phase III study (ABAP study). Trials. 2020;21(1):451. Published 2020 Jun 1. doi:10.1186/s13063-020-04411-1 DOI
  3. Cameron DB, Anandalwar SP, Graham DA, et al. Development and Implications of an Evidence-based and Public Health-relevant Definition of Complicated Appendicitis in Children. Ann Surg. 2020;271(5):962-968. doi:10.1097/SLA.0000000000003059 DOI
  4. Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection published correction appears in N Engl J Med. 2018 Jan 25;:null. N Engl J Med. 2015;372(21):1996-2005. doi:10.1056/NEJMoa1411162 DOI
  5. Di Saverio S, Podda M, De Simone B, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg. 2020;15(1):27. Published 2020 Apr 15. doi:10.1186/s13017-020-00306-3 DOI
  6. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Appendicitt. Sist faglig oppdatert: 01. mars 2022. www.helsedirektoratet.no
  7. de Wijkerslooth EML, Boerma EG, van Rossem CC, et al. 2 days versus 5 days of postoperative antibiotics for complex appendicitis: a pragmatic, open-label, multicentre, non-inferiority randomised trial. Lancet. 2023;401(10374):366-376. doi:10.1016/S0140-6736(22)02588-0 DOI