Nyhetsartikkel

Posttraumatisk stress etter spontanabort

Tidlig tap av graviditet som følge av spontanabort eller ektopisk graviditet kan gå hardt inn på mange kvinner.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Tidlige graviditetstap er svært vanlige. I Storbritannia er det beregnet at det er over 250.000 spontanaborter og 10.000 ektopiske graviditeter årlig1. Det innebærer ikke bare et tap av et sterkt ønsket barn, men det kan også utfordre kvinnens følelse av kontroll over livet og oppleves som en trussel mot det å kunne bli mor2. Både spontanabort og ektopisk graviditet kan innebære sterke smerter og blødning, og det kan bli nødvendig med sykehusinnleggelse. Tidlig tap av en graviditet er for mange kvinner den mest traumatiske hendelsen som har skjedd i deres liv3. De psykologiske følgene av et slikt traume blir ofte oversett.

Målet med den aktuelle studien var å se på forekomsten av posttraumatiske stress, angst og depresjon i de 9 etterfølgende månedene etter en spontanabort eller en ektopisk graviditet4. Sykeligheten ble sammenlignet med en kontrollgruppe av kvinner med normale svangerskap.

Studien var en prospektiv, kohort studie. Gravide kvinner ble inkludert i studien tidlig i svangerskapet, og de besvarte spørreskjema tilsendt på epost ved 1, 3 og 9 måneder etter tap av graviditet. Forskerne vurderte andelen av deltakerne som oppfylte screeningkriteriene for posttraumatisk stress og moderat/alvorlig angst eller depresjon.

737 kvinner med tidlig graviditetstap (537 aborter og 116 ektopiske graviditeter) og 171 kontroller ble inkludert. 492 kvinner (67 prosent) fylte ut spørreskjemaet "the Hospital Anxiety and Depression Scale" etter 1 måned, 426 kvinner (58 prosent) etter 3 måneder og 338 kvinner (46 prosent) etter 9 måneder. 87 kontrollpersoner (51 prosent) besvarte skjemaene.

29 prosent av kvinnene oppfylte kriteriene for posttraumatisk stress etter 1 måned og 18 prosent etter 9 måneder. Moderat til alvorlig angst ble rapportert hos 24 prosent etter 1 måned og 17 prosent etter 9 måneder. Moderat til alvorlig depresjon ble rapportert hos 11 prosent etter 1 måned og 6 prosent etter 9 måneder.

Etter spontanabort var andelen etter 9 måneder 16 prosent med posttraumatisk stress, 17 prosent med angst og 5 prosent med depresjon. Etter ektopisk graviditet var tilsvarende tall 21 prosent, 23 prosent og 11 prosent. Blant kvinnene som gjennomgikk normale svangerskap, rapporterte 13 prosent moderat til alvorlig angst og 2 prosent rapporterte om moderat til alvorlig depresjon.

Forfatterne konkluderer at kvinner opplever høy grad av posttraumatisk stress, angst og depresjon etter tidlige tap av graviditet. Reaksjonene avtar over tid, men de er klinisk viktige for mange selv etter 9 måneder. 

Kilder

Referanser

  1. Office for National Statistics. Dataset: Vital statistics in the UK: births, deaths and marriages - 2018 update. www.ons.gov.uk
  2. Cumming, G.P., Klein, S., Bolsover, D. et al. The emotional burden of miscarriage for women and their partners: trajectories of anxiety and depression over 13 months. BJOG. 2007; 114: 1138–1145.
  3. Hunter, A., Tussis, L., and MacBeth, A. The presence of anxiety, depression and stress in women and their partners during pregnancies following perinatal loss: a meta-analysis. J Affect Disord. 2017; 223: 153–164.
  4. Farren J, Jalmbrant M, Ameye L, et al. Post-traumatic stress, anxiety and depression following miscarriage or ectopic pregnancy: a prospective cohort study. BMJ Open. 2016 Nov 2;6(11):e011864. doi:10.1136/bmjopen-2016-011864 DOI