Nyhetsartikkel

PPI-refraktær halsbrann trenger ikke alltid å opereres

Pasienter med halsbrann som ikke lindres med protonpumpehemmer (PPI), har ikke nødvendigvis behov for antirefluks-kirurgi.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Omlag 1 av 5 voksne personer har i perioder symptomer på gastroøsofageal refluks sykdom (GØRS). De som har betydelige plager, behandles med protonpumpe hemmere (PPIs). Ikke alle responderer på slik behandling, og da er neste tiltak ofte kirurgi. Men stemmer det?

En studie publisert i New Engl J Med denne uken viser ganske tankevekkende funn1. Forskerne undersøkte 366 pasienter henvist for PPI-refraktær halsbrann til en studie der man skulle sammenligne antirefluks-kirurgi med medikamentell behandling. Før randomiseringen ble alle pasientene behandlet med 20 mg omeprazol i 2 uker. De som hadde vedvarende halsbrann, ble så endoskopert, biopsert, gjort trykk- og pH-målinger på. Dersom konklusjonen på utredningen var at pasienten hadde GØRS, ble pasienten randomisert til enten laparoskopisk kirurgi eller medikamentell behandling (omeprazol + baklofen).

Men, av de 366 pasientene ble 288 ekskludert før randomisering! 42 oppnådde lindring av sin halsbrann under 2-ukers kuren med omeprazol, 70 fullførte ikke utredningen, 54 ble ekskludert av andre grunner, 23 hadde ikke-GØRS forstyrrelser i øsofagus og 99 hadde funksjonell halsbrann (som ikke skyldtes GØRS). De gjenværende 78 pasientene ble randomisert.

Insidensen av behandlingssuksess var signifikant høyere ved kirurgi enn med medikamentell behandling, 67 prosent versus 28 prosent.

Det mest interessante var likevel at bare en liten andel av pasientene henvist for PPI-refraktær halsbrann, virkelig hadde refluksrelatert halsbrann. I en leder i samme nummer av tidsskriftet skriver professor Nicholas J. Talley "think first, cut last"2. GØRS er ikke én sykdom som vil respondere på høyere og høyere doser med syrehemmende midler. Den underliggende mekanismen som kan føre til refluks av mageinnhold til øsofagus, er sannsynligvis mangeartet. Tross store medisinske fremskritt, så er fortsatt den underliggende årsaken til GØRS uklar, noe som begrenser de terapeutiske mulighetene.

Kilder

Referanser

  1. Spechler SJ, Hunter JG, Jones KM, et al. Randomized Trial of Medical versus Surgical Treatment for Refractory Heartburn. N Engl J Med 2019; 381:1513-1523. doi:10.1056/NEJMoa1811424 DOI
  2. Talley NJ. Think First, Cut Last — Lessons from a Clinical Trial of Refractory Heartburn. N Engl J Med 2019; 381:1580-1582. doi:10.1056/NEJMe1911623 DOI