Nyhetsartikkel

PPI til akutt kritisk syke pasienter i risiko for gastrointestinal blødning

Protonpumpehemmere (PPI) brukes i forebyggingen av stressulcera hos kritisk syke pasienter. Men hjelper det?

Tidligere studier av profylakse mot stressulcera i magesekken har vist sprikende resultater. En metaanalyse basert på 57 studier med 7293 pasienter sammenlignet protonpumpehemmer (PPI), H2-reseptor blokkere, sukralfat og placebo og viste at PPI var den beste profylaksen til å redusere risikoen for gastrointestinal blødning, skjønt det var ingen signifikante forskjeller i mortalitet1. En annen metaanalyse basert på 13 studier med 1587 pasienter sammenlignet PPI og H2-blokkere og viste at PPI reduserte forekomsten av gastrointestinal blødning, men det var ingen forskjell i mortalitet2.

I en ny multisenter, randomisert, kontrollert studie med 3298 pasienter undersøkte man effekten av intravenøs pantoprazol 40 mg daglig3. Etter 90 dager fant man ingen forskjell mellom pantoprozolgruppen (n=1645) og placebogruppen (n=1653) når det gjaldt død (31 prosent vs 30 prosent). Det var heller ikke noen signifikant forskjell i forekomsten av gastrointestinal blødning mellom pantoprozolgruppen (2,5 prosent) og placebogruppen (4,2 prosent).

Forfatterne konkluderer at blant pasienter innlagt ICU (intensive care unit) med risiko for gastrointestinal blødning medførte bruk av daglige intravenøse doser med pantoprozol ingen bedring i 90-dagers mortalitet eller andre klinisk viktige komplikasjoner som gastrointestinal blødning, pneumoni, Clostridium difficile infeksjon eller hjerteinfarkt.

I en kommentar til studien påpekes det begrensninger med studien, og det er uklart om dette kan ha påvirket resultatene.

Kilder

Referanser

  1. Alhazzani W, Alshamsi F, Belley-Cote E, et al. Efficacy and safety of stress ulcer prophylaxis in critically ill patients: a network meta-analysis of randomized trials. Intensive Care Med. 2018;44(1):1-11. PubMed
  2. Barkun A, Bardou M, Martek M. Proton pump inhibitors vs. histamine 2 receptor antagonists for stress-related mucosal bleeding prophylaxis in critically ill patients: a meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2012;107(4):507–520.
  3. Krag M, Marker S, Perner A, et al. Pantoprazole in patients at risk for gastrointestinal bleeding in the ICU. N Engl J Med 2018; 379:2199-2208 . doi:10.1056/NEJMoa1714919 DOI