Nyhetsartikkel

Pre-eksponerings-profylakse (PrEP) mot hiv

Siden 2015 har personer som er i høy risiko for å bli infisert med hiv, kunnet ta forebyggende tabletter eller vaginal gel. Et injeksjonspreparat ser nå ut til å gi enda bedre resultater.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

PrEP er et smitteforebyggende behandlingstiltak til hiv-negative med høy risiko for smitte1.WHO har siden 2015 anbefalt at personer som er i betydelig risiko for å få hiv infeksjon, bør tilbys PrEP som en del av de forebyggende tiltakene. PrEP er en antiretroviral medisin og er godkjent av norske helsemyndigheter fra oktober 2016 som et nødvendig og effektivt supplement til tradisjonell smitteforebygging for å hindre smitte hos risikopersoner. Risikogrupper er særlig menn som har sex med menn, men også kvinner som lever under forhold med høy risiko for hiv-smitte, som  i Afrika.

PrEP kan tas peroralt eller lokalt i form av en vaginal gel. Effekten er dokumentert i en rekke randomiserte, kontrollerte studier. Likevel, mange kvinner finner det vanskelig å ta en daglig tablett og inkonsistent bruk av peroral PrEP svekker medikamentets effekt. En langtidsvirkende injeksjon har et potensial til å forbedre den forebyggende effekten og gjøre behandlingen mer akseptabel.

Insidensen av hiv er fortsatt høy blant kvinner i sub-Sahara deler av Afrika, og det behøves mer effektive og akseptable hiv-forebyggende medisiner. I en studie ble 3223 kvinner i alderen 18-45 år som var i risiko for å få hiv-infeksjon, inkludert i en randomisert, kontrollert, dobbel-dummy studie der man sammenlignet effekten av tablettbehandling med injeksjonsbehandling2. Injeksjonen av legemidlet cabotegravir ble gitt intramuskulært med 8 ukers intervall. Tablettbehandlingen var emtricitabin, tenofovirdisoproksil (FTC/TDF).

I løpet av studien utviklet 38 kvinner hiv. Fire tilhørte gruppen som fikk injeksjon og 34 var i gruppen som ble tablettbehandlet. Selv om begge metoder var effektive i å forhindre hiv-infeksjon, var cabotegravir 89 prosent mer effektiv enn FTC/TDF.

Studien ble stoppet før tiden på grunn av den store forskjellen mellom de to behandlingene. De kvinnene som fikk FTC/TDF, får nå tilbud om injeksjonsbehandling. Fortsatt gjenstår en formell godkjenning av denne behandlingen, og det er også en ubesvarte spørsmål, blant annet om hvor trygg medisinen er blant ungdommer og blant gravide og ammende kvinner.

En liknende studie blant hiv-negative menn som har sex med menn og transgender kvinner som har sex med menn, ble også stoppet tidlig i mai 2020 fordi resultatene demonstrerte at injeksjonsbehandlingen var svært effektiv til å forebygge hiv også i denne gruppen3.

Kilder

Referanser

  1. Desai M, Field N, Grant R, McCormack S. Recent advances in pre-exposure prophylaxis for HIV. BMJ. 2017 Dec 11;359:j5011. PMID: 29229609. PubMed
  2. WHO. Trial results reveal that long-acting injectable cabotegravir as PrEP is highly effective in preventing HIV acquisition in women. 9 November 2020. www.who.int
  3. HPTN, HIV Prevention Trials Network. HPTN 083 Study Demonstrates Superiority of Cabotegravir for the Prevention of HIV. Jul 7, 2020. www.hptn.org