Nyhetsartikkel

Predikering av plutselig hjertedød

Plutselig hjertedød er en hyppig dødsårsak. Ofte dør en person før man er klar over at vedkommende har en underliggende hjertesykdom. Er det mulig å identifisere risikopersoner tidligere?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Plutselig hjertedød er en viktig årsak til død og utgjør 10 til 20 prosent av alle dødsfall i industrialiserte land1. I mange tilfeller er plutselig hjertedød den første manifestasjonen av en underliggende hjertesykdom siden nær halvparten av alle ofrene for plutselig hjertedød ikke er diagnostisert med hjertesykdom2.

I denne finske studien undersøkte forskerne om kombinasjoner av flere EKG-abnormaliteter kunne bidra til å identifisere individer i den generelle befolkningen med høy risiko for plutselig hjertedød3.

I en finsk helseundersøkelse deltok 6830 personer som var over 30 år på inklusjonstidspunktet. Kohorten hadde en gjennomsnittsalder på 51 år og 55 prosent var kvinner. Inklusjonen foregikk i perioden 1978 til 1980, og det ble tatt EKG av samtlige. Kohortgruppen ble fulgt i 24.3±10.4 år. Forskerne analyserte sammenhengen mellom individuelle EKG-abnormaliteter og 10-års risiko for plutselig hjertedød, og de utviklet en risikoskåre basert på følgende EKG-abnormaliteter:

  • Hjertefrekvens over 80 slag per minutt
  • PR-varighet > 220 ms
  • QRS-varighet > 110 ms
  • Venstre ventrikkel hypertrofi
  • T-bølge inversjon

Skåremodellen ble validert ved å bruke en annen befolkningsgruppe med 10.617 individer.

I kohortgruppen fant forskerne ingen EKG-forandringer hos 4563 individer (67 prosent), mens 96 individer hadde ≥3 EKG-abnormaliteter. Etter å ha justert for kliniske faktorer, økte risikoskåren progressivt for hver ekstra EKG-abnormalitet. Individer med ≥3 EKG-abnormaliteter hadde en hazard ratio på 10.23 (95% KI 5.29-19.80) for plutselig hjertedød sammenlignet med de uten forandringer. I valideringskohorten var hazard ratio 10.82 (95% KI 3.23-36.25) for de individene som hadde ≥3 EKG-abnormaliteter.

Forskerne konkluderer at deres EKG-risikoskåre lyktes i å identifisere individer i den generelle befolkningen med høy risiko for plutselig hjertedød. Ved å kombinere EKG-risikomarkører kan det være mulig på å identifisere risikopersoner på et tidligere tidspunkt.

Kilder

Referanser

  1. Wellens HJJ, Schwartz PJ, Lindemans FW, et al. Risk stratification for sudden cardiac death: current status and challenges for the future. Eur Heart J2014;35:1642–51. academic.oup.com
  2. Chugh SS, Reinier K, Teodorescu C, et al. Epidemiology of sudden cardiac death: clinical and research implications. Prog Cardiovasc Dis2008;51:213–28. www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Holkeri A, Eranti A, Haukilahti MAE, et al. Predicting sudden cardiac death in a general population using an electrocardiographic risk score. Holkeri A, Eranti A, Haukilahti MAE, et alPredicting sudden cardiac death in a general population using an electrocardiographic risk scoreHeart Published Online First: 15 November 2019 . heart.bmj.com