Nyhetsartikkel

Preeklampsi øker risikoen for vaskulær demens

En dansk kohortstudie fant at preeklampsi økte risikoen for vaskulær demens, men ikke for Alzheimers sykdom sent i livet.

Temaside om Korona

Den nøyaktige patogenesen til preeklampsi er ikke fullt ut kjent, men vi vet at preeklampsi øker risikoen for hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og slag.

En dansk kohort studie har undersøkt sammenhengen mellom preeklampsi og utviklingen av demens1. Kohorten bestod av over 1 million kvinner som hadde født minst ett barn i perioden 1978 til 2014. 

Forskerne fant at de kvinnene som hadde hatt preeklampsi (ev. eklampsi eller HELLP-syndrom), hadde en tre ganger økt risiko (hazard ratio 3,46) for utvikling av vaskulær demens sent i livet (> 65 år). Selv etter å ha justert for hypertensjon, kardiovaskulær sykdom, hjerneslag og diabetes, så bestod sammenhengen mellom preeklampsi og vaskulær demens. Sammenhengen mellom preeklampsi og Alzheimers sykdom var minimal (hazard ratio 1,45) etter å ha justert for fedme.

Forskerne tolker resultatene som at preeklampsi og vaskulær demens har felles underliggende patologiske mekanismer.

Det anføres at å kjenne til denne sammenhengen, kan være viktig kunnskap for allmennlegen. Hos kvinner som har hatt preeklampsi, kan forebyggende tiltak være aktuelle ettersom kvinnen eldes. Allmennlegen må vurdere om tiltak skal settes inn for å senke blodtrykk og kolesterol, eventuelt om det skal startes opp med salisylat.

Kilder

Referanser

  1. Basit S, Wohlfahrt J, Boyd HA. Pre-eclampsia and risk of dementia later in life: nationwide cohort study. BMJ 2018;363:k4109 . doi:10.1136/bmj.k4109 DOI