Nyhetsartikkel

Presymptomatiske SARS-CoV-2 infeksjoner

I hvilken grad er pasienter med covid-19 asymptomatiske når SARS-CoV-2 påvises? Dette er resultatene fra et sykehjem i USA.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en artikkel i New England Journal of Medicine rapporteres det om et utbrudd av covid-19 i et sykehjem i staten Washington i USA1. Under utredningen av utbruddet fant man personer med asymptomatisk SARS-CoV-2 infeksjon, noe som førte til en større undersøkelse. 

Det ble gjort to serieundersøkelser av punkt-prevalensen med 1 uke mellom prøvene for å evaluere smittegraden og hvor adekvat symptom-basert screening var til å identifisere infeksjoner. Asymptomatiske beboere som testet positivt ble revurdert 7 dager senere. Beboerne ble klassifisert som symptomatiske med typiske symptomer (feber, hoste eller kortpustethet), symptomatiske med atypiske symptomer, presymptomatiske eller asymptomatiske.

23 dager etter det første positive resultatet hos en beboer ved dette sykehjemmet, testet 57 av 89 (64 prosent) beboere positivt på SARS-CoV-2. Blant de 76 beboerne som deltok i punkt-prevalens studien, testet 48 (63 prosent) positivt.

Av disse 48 positive var 27 (56 prosent) asympomatiske på tidspunktet for testing. 24 av disse utviklet senere symptomer - mediantiden til symptomer var 4 dager. Halvparten hadde vært presymptomatiske, mens halvparten forble asymptomatiske. Per 3. april hadde 11 av de 57 med SARS-CoV-2 infeksjon blitt hospitalisert og 15 hadde dødd (mortalitet 26 prosent).

Forfatterne konkluderer at mer enn halvparten av beboerne var asymptomatiske på tidspunktet de ble testet og mest sannsynlig bidro til smitten i sykehjemmet. Strategier for å få kontroll over epidemien på sykehjemmet som baserte seg på symptomatiske beboere, var utilstrekkelig til å hindre smitte etter at SARS-CoV-2 hadde kommet inn i sykehjemmet.

Kilder

Referanser

  1. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. N Eng J Med April 24, 2020. doi:10.1056/NEJMoa2008457 DOI