Nyhetsartikkel

Probiotika til kolikkbarn?

Spedbarnskolikk er en slitsom tilstand både for barn og foreldre. Mange ulike behandlinger foreslås. Kanskje kan et probiotikum hjelpe?

Temaside om Korona

Mange foreldre opplever slitsomme uker og måneder med en nyfødt baby i huset. Heftige skriketokter hos babyen frarøver foreldrene nattesøvn og gjør nyfødtperioden til en slitsom tid. Tilstanden er forbundet med økt risiko for postpartum depresjon hos mor, tidlig stans av amming, skyldfølelse og frustrasjon, mishandling av barnet, mange legebesøk1. Forekomsten av spedbarnskolikk varierer i ulike studier fra 5 prosent til 25 prosent avhengig av hvordan tilstanden er definert2.

Årsaken til spedbarnskolikk er ukjent, men den er trolig multifaktoriell. Tarmens bakterieflora kan være involvert1,3. Hvis det er riktig, kan probiotika ha en potensiell rolle i behandlingen.

I en italiensk dobbel-blind, randomisert, kontrollert studie ble 80 barn med spedbarnskolikk inkludert4. Barna var alle under 7 uker gamle og ellers friske. De ble randomisert til enten å motta en daglig dose av seks dråper med probiotikumet Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB‐12® (BB‐12)5 eller placebo i 28 dager. Dosen ble fortrinnsvis gitt om morgenen. Det primære utfallsmålet var en reduksjon på 50 prosent eller mer av varigheten av daglig skriking. Sekundære utfallsmål var antall skriketokter per dag, sovetid, antall tarmtømninger og avføringens konsistens.

Det var flere barn i BB-12 gruppen som oppnådde det primære utfallsmålet. Effekten kom fra slutten av den andre behandlingsuken og forskjellen mellom gruppene økte utover i studien. Ved avslutningen av studien etter 28 dager hadde 80 prosent av barna som fikk BB-12, mer enn 50 prosent reduksjon i skriketid mot 32 prosent i placebo gruppen - en høygradig signifikant forskjell.

Antall skriketokter gikk ned i begge gruppene, men mest i BB-12 gruppen. Antall tarmtømninger gikk ned i begge gruppene, men signifikant mer i BB-12 gruppen. Det var ingen forskjell i avføringens konsistens.

Forfatterne konkluderer at tilskudd med BB-12 er effektivt i behandlingen av spedbarnskolikk. Hvordan denne moduleringen av tarmens mikrobiota gir effekt, gir ikke studien svar på.

Studien hadde sine begrensninger. Det var en liten studie med få barn, inklusjonen skjedde før 7 uker og barn som fikk morsmelktillegg var ekskludert - forhold som begrenser generaliserbarheten av resultatene.

Kilder

Referanser

  1. Zeevenhooven J, Browne PD, L'Hoir MP, et al. Infant colic: mechanisms and management. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2018;15:479‐496.
  2. Wolke D, Bilgin A, Samara M. Systematic review and meta‐analysis: fussing and crying durations and prevalence of colic in infants. J Pediatr. 2017;185:e4. PubMed
  3. Mayer EA, Tillisch K, Gupta A. Gut/brain axis and the microbiota. J Clin Invest. 2015;125:926‐938.
  4. Nocerino R, De Filippis F, Cecere G, et al. The therapeutic efficacy of Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB‐12® in infant colic: A randomised, double blind, placebo‐controlled trial. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. First published: 03 December 2019. onlinelibrary.wiley.com
  5. Jungersen M, Wind A, Johansen E, et al. The science behind the probiotic strain bifidobacterium animalis subsp. lactis BB‐12®. Microorganisms. 2014;2:92‐110.