Nyhetsartikkel

Prostatektomi - eller vente og se?

Det er usikkerhet om nytten av å fjerne en prostatakjertel med kreftforandringer kun inne i kjertelen versus å observere pasienten.

Tidligere studier har ikke vist noen forskjell i dødelighet mellom menn som fikk utført kirurgi for lokalisert prostatakreft, og de som ble behandlet med kun observasjon.

I den aktuelle studien ble 731 menn med lokalisert prostatakreft randomisert til radikal prostatektomi eller observasjon1. Pasientene ble inkludert i perioden fra 1994 til 2002, og de ble observert videre frem til 2014.

I løpet av 19,5 års oppfølging døde 223 av 364 menn (61%) som ble operert og 245 av 367 menn (67%) som ble observert. Død som følge av prostatakreft forekom hos 27 menn (7,4%) av de opererte og hos 42 (11,4%) av de observerte.

Forskerne konkluderer at etter nær 20 års oppfølging av menn med lokalisert prostatakreft, ga ikke kirurgi noen statistisk signifikant lavere dødelighet generelt eller av prostatakreft, enn observasjon. Kirurgi var forbundet med høyere forekomst av komplikasjoner som urininkontinens og seksuell dysfunksjon, men færre tilfeller med progresjon av sykdommen - disse var for det meste asymptomatiske, lokale eller med biokjemisk progresjon (PSA).

Kilder

Referanser

  1. Wilt TJ, Jones KM, Andriole GL, et al. Follow-up of prostatectomy versus observation for early prostate cancer. N Engl J Med. 2017 Jul 13;377(2):132-142 . doi:10.1056/NEJMoa1615869 DOI