Nyhetsartikkel

Protesterer mot dagens covid-19 helsepolitikk

Et internasjonalt opprop fra fremtredende epidemiologer og infeksjonsmedisinere mener tiden er inne for å endre tiltakene mot covid-19. De mener dagens lockdownpolitikk har ødeleggende effekter på folkehelsen både på kort og lang sikt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I et opprop, The Great Barrington Declaration, uttrykker fremtredende epidemiologer innenfor infeksjonsmedisin og vitenskapsmenn innenfor folkehelse sterke bekymringer om de fysiske og mentale skadene av måten myndighetene rundt om i verden hånderer covid-19 pandemien. De mener dagens lockdownpolitikk har ødeleggende effekter på folkehelsen både på kort og lang sikt.

Ifølge de som står bak erklæringen, fører dette til færre barnevaksinasjoner, forverret utfall av kardiovaskulære sykdommer, mindre kreftscreening og svekket mental helse - noe som vil føre til økt mortalitet i årene som kommer. De tyngste byrdene må arbeiderklassen og yngre personer i samfunnet bære.

Underskriverne av erklæringen mener at å holde på disse restriksjonene inntil vaksinen er tilgjengelig, vil forårsake uopprettelig skade, og hvor særlig de underpriviligerte rammes hardt.

De begrunner sin protest med at vi nå har økt kunnskap om viruset. Vi vet at sårbarheten for død av covid-19 er mer enn tusen ganger høyere blant gamle og syke enn blant unge. Og hos barn påpeker de, er covid-19 mindre farlig enn andre sykdommer, som influensa.

Ettersom immuniteten bygger seg opp i befolkningen, minsker risikoen for infeksjon for alle - også de mest sårbare. På sikt vil man oppnå flokkimmunitet, noe som vil bli forsterket av en vaksine. Personene bak oppropet mener at målet bør være å begrense dødeligheten og den sosiale skaden inntil vi når flokkimmunitet.

I erklæringen påpekes det at den mest ansvarlige måten å balansere risiko mot fordeler på i prosessen med å nå flokkimmunitet, vil være å tillate at de som har minimal risiko for død, å leve livene sine så normalt som mulig og bygge opp immuniteten mot viruset gjennom naturlige infeksjoner, mens man beskytter de med høyest risiko på en bedre måte. Initiativtakerne kaller det Fokusert Beskyttelse ("Focused Protection").

Tiltak som beskytter de sårbare, bør være det sentrale målet for folkehelsens innsats mot covid-19, skriver forfatterne av erklæringen. De foreslår at man på sykehjemmene bør bruke helsepersonell med ervervet immunitet, og det bør foretas hyppige PCR-tester av annen betjening og alle besøkende. Rotasjon av de ansatte bør være minst mulig. Eldre som bor hjemme, bør få levert matvarer og andre nødvendige varer til sine hjem. Om mulig bør de møte familiemedlemmer ute heller enn inne. En omfattende og detaljert liste over tiltak bør implementeres av den offentlige helsetjenesten.

Avslutningsvis skriver disse ekspertene at de som ikke er sårbare, bør få gjenoppta livene sine som normalt. Enkle hygieneråd som håndvask og det å holde seg hjemme dersom en er syk, bør etterkommes av alle. Skoler og universiteter bør være åpne for undervisning. Idrettslige aktiviteter bør gjenopptas. Yngre voksne med lav risiko bør arbeide som normalt, heller enn fra hjemmet. Restauranter og andre bedrifter bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør starte opp igjen. Mennesker som har høyere risiko kan delta om de ønsker det, mens hele samfunnet fokuserer på å beskytte de sårbare ved hjelp av de som har ervervet flokkimmunitet.

The Great Barrington Declaration ble forfattet og signert 4. oktober 2020. Frem til nå er erklæringen signert av 240.000 individer.

Her finner du et intervju med Dr. Martin Kulldorff, professor i medisin ved Harvard University, initiativtaker til dette oppropet.

WHO's generaldirektør Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus sier i en uttalelse1 at erklæringen er uetisk og at flokkimmunitet er et begrep som brukes i forbindelse med vaksinasjon, når mennesker kan beskyttes ved at en bestemt andel av befolkningen er vaksinert. "Flokkimmunitet oppnås ved å beskytte mennesker fra et virus, ikke ved å eksponere dem", sier Tedros.

Kilder

Referanser

  1. WHO chief says herd immunity approach to pandemic 'unethical'. The Guardian, 12 Oct 2020. www.theguardian.com