Nyhetsartikkel

Psilocybin mot alvorlig depresjon?

Begrenset effekt av antidepressiva ved alvorlig depresjon gjør at man leter etter alternative behandlinger. Det hallusinogene stoffet psilocybin har interessante egenskaper.

JAMA Psychiatry presenterer en studie der forskere har testet det hallusinogene stoffet psilocybin, som finnes i fleinsopp, på pasienter med alvorlig depresjon1. Bakgrunnen for studien er det store omfanget av alvorlige depressive lidelser i befolkningen og begrenset effekt av eksisterende antidepressiver. Kan behandling med psilocybin bidra til bedre behandling?

NHI.no har nylig publisert to relaterte artikler: om fleinsopp og om psilocybin - fleinsopp - i behandlingen av depresjon.

Alvorlig depresjon (major depressive disorder) er et stort helseproblem og angis av Verdens helseorganisasjon å ramme mer enn 300 millioner mennesker i verden2. I USA fikk 10 prosent av befolkningen denne diagnosen i løpet av en observasjonsperiode på 12 måneder3, og de økonomiske konsekvensene oppgis til 210 milliarder dollar4.

Selv om det finnes effektive legemidler mot depresjon, har de begrenset effekt, gir bivirkninger og kan føre til avhengighet. Studier viser at 30 til 50 prosent av pasientene ikke responderer tilfredsstillende og så mange som 10 til 30 prosent angis å være behandlingsresistente5.

De fleste av dagens antidepressiva, som selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI), øker nivåene av monoamine nevrotransmittere som serotonin og noradrenalin i hjernen. Et økende antall studier tyder på at ketaminliknende medikamenter har terapeutisk effekt ved alvorlig depresjon ved å påvirke nevrotransmisjonen med glutamat6-7. Studier har vist at én infusjon med ketamin kan i løpet av timer redusere symptomer på depresjon, og når stoffet har effekt, så varer effekten fra få dager til opptil 2 uker7-8. Problemet med ketamin er at det har et stort misbrukspotensiale, og det kan ha ugunstige fysiologiske effekter.

Det hallusinogene stoffet psilocybin har en kombinert serotonerg og glutaminerg virkning. Det foreligger preliminære funn som kan tyde på at psilocybin har et potensiale som et nytt antidepressivt middel med mindre risiko for avhengighet og toksiske effekte, samt at det i liten grad er forbundet med langvarige perseptuelle, kognitiv eller nevrologisk dysfunksjon9. 1 eller 2 administrasjoner av psilocybin sammen med psykologisk støtte har vist seg å ha god antidepressiv effekt hos kreftpasienter og pasienter med behandlingsresistent depresjon.

Formålet med den aktuelle studien1 var å undersøke effekten av psilocybin hos pasienter med alvorlig depresjon. 27 pasienter ble randomisert til umiddelbar intervensjon med psilocybin (n=15) eller 8 uker forsinket behandling. I begge behandlingsgruppene ble det gitt to sesjoner med psilocybin i gelatin kapsler pluss støttende psykoterapi over ca. 11 timer.

Det primære utfallsmålet var skår på en depresjonsskala (GRID-Hamilton Depression Rating Scale).

24 av 27 pasienter fullførte intervensjonen med målinger 1 og 4 uker etter intervensjonen. Gruppen som fikk umiddelbar behandling skåret signifikant lavere enn gruppen som på det tidspunkt hadde fått utsatt sin behandling. Totalt sett oppnådde 17 av de 24 (71 prosent) signifikant effekt (≥50% reduksjon i GRID-skår) både etter 1 uke og etter 4 uker. Og 14 deltakere (58%) ble ved uke 1 og 13 deltakere (54 prosent) ved uke 4 bedømt å være i remisjon.

Forfatterne konkluderer at psilocybin synes å være effektivt i behandlingen av alvorlig depresjon også for andre enn kreftpasienter og de med behandlingsresistent depresjon.

Kilder

Referanser

 1. Davis AK, Barrett FS, May DG, et al. Effects of Psilocybin-Assisted Therapy on Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2021;78(5):481–489. doi:10.1001/jamapsychiatry.2020.3285 DOI
 2. World Health Organization. Depression fact sheet. World Health Organization. Published December 2019. Accessed January 11, 2020. www.who.int
 3. Hasin DS, Sarvet AL, Meyers JL, et al. Epidemiology of adult DSM-5 major depressive disorder and its specifiers in the United States. JAMA Psychiatry. 2018;75(4):336-346. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.4602 DOI
 4. Greenberg PE, Fournier A-A, Sisitsky T, Pike CT, Kessler RC. The economic burden of adults with major depressive disorder in the United States (2005 and 2010). J Clin Psychiatry. 2015;76(2):155-162. doi:10.4088/JCP.14m09298 DOI
 5. Nemeroff CB. Prevalence and management of treatment-resistant depression. J Clin Psychiatry. 2007;68(suppl 8):17-25. PMID: 17640154 PubMed
 6. Abdallah CG, Sanacora G, Duman RS, Krystal JH. The neurobiology of depression, ketamine and rapid-acting antidepressants: is it glutamate inhibition or activation? Pharmacol Ther. 2018;190:148-158. doi:10.1016/j.pharmthera.2018.05.010 DOI
 7. Dutta A, McKie S, Deakin JFW. Ketamine and other potential glutamate antidepressants. Psychiatry Res. 2015;225(1-2):1-13. doi:10.1016/j.psychres.2014.10.028 DOI
 8. Fond G, Loundou A, Rabu C, et al. Ketamine administration in depressive disorders: a systematic review and meta-analysis. Psychopharmacology (Berl). 2014;231(18):3663-3676. doi:10.1007/s00213-014-3664-5 DOI
 9. Studerus E, Kometer M, Hasler F, Vollenweider FX. Acute, subacute and long-term subjective effects of psilocybin in healthy humans: a pooled analysis of experimental studies. J Psychopharmacol. 2011;25(11):1434-1452. doi:10.1177/0269881110382466 DOI
 10. Griffiths RR, Johnson MW, Carducci MA, et al. Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: a randomized double-blind trial. J Psychopharmacol. 2016;30(12):1181-1197. doi:10.1177/0269881116675513 DOI
 11. Carhart-Harris RL, Bolstridge M, Rucker J, et al. Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: an open-label feasibility study. Lancet Psychiatry. 2016;3(7):619-627. doi:10.1016/S2215-0366(16)30065-7 DOI