Nyhetsartikkel

Psykisk helse ved psoriasis

Danske forskere har i en registerstudie funnet sammenheng mellom psoriasis og flere psykiske lidelser.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er tidligere vist økt forekomst av psykiske lidelser som angst og depresjon hos personer med psoriasis. I denne studien har danske forskere sett på risikoen for et spekter av psykiske lidelser ved psoriasis.1

Utvalget bestod av personer med minst to sykehuskontakter under diagnosen psoriasis i perioden 1977 til 2012, totalt 13 675 personer. En kontrollgruppe ble hentet fra dansk folkeregister og matchet etter kjønn og fødselsår. De innhentet for disse to kohortene psykiatriske diagnoser satt ved psykiatriske avdelinger. 

Samlet var insidensen av psykiske lidelser rundt sju per 1000 personår i gruppen med psoriasis, kontra fire per 1000 personår i kontrollgruppen (hazard ratio/HR 1,75). Særlig økt  var risiko for bipolar lidelse (HR 2,33) og spesifikk personlighetsforstyrrelse (HR 2,06). Blant andre ble det funnet økt for stemningslidelser (HR 1,79), schizofreni (HR 1,64) og generalisert angstlidelse (HR 1,88).

Forskerne satte funnene i sammenheng med hypoteser om at inflammasjon og immunologisk dysregulering er en årsaksfaktor ved bipolar lidelse og schizofreni. 

Det er verdt å merke seg at utvalget kun bestod av pasienter med oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Funnene taler for at helsepersonell i møte med pasienter med psoriasis i tillegg til oppfølging av hudsykdommen, bør ha fokus på psykisk helse. 

Kilder

Referanser

  1. Leisner MZ, Riis JL, Schwartz BS et al. Psoriasis and Risk of Mental Disorders in Denmark. JAMA Dermatol 2019.0039 pmid:31066861 PubMed