Nyhetsartikkel

Psykologisk behandling mot kroniske ryggsmerter?

Psykologisk terapi som endrer en persons oppfatning om smerte, gir ikke bare varig kronisk smertelindring, men endrer også hjerneregioner relatert til smertegenerering, viser ny forskning.

Kroniske smerter rammer opptil 20 prosent av befolkningen og koster samfunnet store summer. Vanligst er kroniske ryggsmerter. Hos ca. 85 prosent av disse finner man ingen perifer årsak til smerter, og det antas at prosesser i sentralnervesystemet vedlikeholder smerten1-2. Faktorer som frykt, unngåelse og forestillinger om at smerte betyr skade, ser ut til å være viktige faktorer som opprettholder ryggsmertene. Av den grunn anbefales det å forsøke psykologisk terapi eller atferdsterapi3-5.

Formålet med den aktuelle studien som er publisert i JAMA Psychiatry6, var å teste om psykologisk behandling - såkalt smertereprosesserings terapi - kunne påvirke pasientens oppfatninger om årsaker og smerte som et tegn på skade, og gi langvarig smertelindring.

Smertereprosesserings terapi lærer pasienter om hjernens rolle i å generere kronisk smerte; hjelper dem å vurdere smerten på nytt når de gjør bevegelser som de hadde vært redde for å utføre; og hjelper dem å takle følelser som kan forverre smerte. Prinsippet i behandlingen er å hjelpe pasientene til å rekonseptualisere sin smerte til å skyldes ufarlig hjerneaktivitet heller enn at den skyldes perifer vevsskade. Til dette brukte forskerne i studien en kombinasjon av kognitive, somatiske og eksponeringsbaserte teknikker.

Studien var randomisert og hadde to kontrollgrupper: en placebogruppe og en som fikk tradisjonell behandling ("usual care"). Intervensjonsgruppen deltok i en videosesjon med en lege + 8 psykologiske behandlingssesjoner over 4 uker.  Placebogruppen fikk saltvannsinjeksjoner i ryggen, mens den andre kontrollgruppen fortsatte med tradisjonell behandling.

Deltakerne ble fulgt med funksjonell MR for å se om det kunne påvises objektive korrelater til behandlingseffekt.

151 voksne, 54 prosent kvinner, gjennomsnittsalder på 41 år, ble inkludert i studien. Ved inngangen til studien rapporterte deltakerne i gjennomsnitt en smertegrad på 4.1 på en skala fra 0 til 10, uførhetsgraden ble angitt til 23 på en skala fra 0 til 100 og gjennomsnittlig smertevarighet var 10 år.

Det var store gruppeforskjeller i behandlingseffekter ved avslutningen av terapidelen av studien:

  • Smertereprosesseringsgruppen hadde en smerteskår på 1.2, placebogruppen 2.8 og gruppen som fikk tradisjonell behandling 3.1.
  • 33 av 50 i intervensjonsgruppen (66 prosent) var smertefrie eller nær smertefrie. Tilsvarende tall for placebogruppen var 10 av 51 (20 prosent) og 5 av 50 (10 prosent) i gruppen med tradisjonell behandling.

Behandlingseffektene ble opprettholdt ved kontroll etter 1 år med smerteskårer på 1.5, 2.8 og 3.0 i henholdsvis intervensjonsgruppen, placebogruppen og gruppen som fikk tradisjonell behandling. Resultatene fra funksjonell MR viste klare forandringer flere steder i hjernen i smertereprosesseringsgruppen sammenlignet med kontrollgruppene.

Forfatterne konkluderer at psykologisk behandling rettet mot å endre pasientenes oppfatninger om årsaker og opplevelsen av smerte som en trussel, kan gi betydelig og varig smertelindring for personer med kroniske ryggsmerter.

Kilder

Referanser

  1. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al; Lancet Low Back Pain Series Working Group. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet. 2018;391(10137):2356-2367. doi:10.1016/S0140-6736(18)30480-X DOI
  2. Maher C, Underwood M, Buchbinder R. Non-specific low back pain. Lancet. 2017;389(10070):736-747. doi:10.1016/S0140-6736(16)30970-9 DOI
  3. Karshikoff B, Jensen KB, Kosek E, et al Why sickness hurts: a central mechanism for pain induced by peripheral inflammation. Brain Behav Immun. 2016;57:38-46. doi:10.1016/j.bbi.2016.04.001 DOI
  4. Nicholas M, Vlaeyen JWS, Rief W, et al; IASP Taskforce for the Classification of Chronic Pain. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic primary pain. Pain. 2019;160(1):28-37. doi:10.1097/j.pain.0000000000001390 DOI
  5. Clauw DJ. Diagnosing and treating chronic musculoskeletal pain based on the underlying mechanism(s). Best Pract Res Clin Rheumatol. 2015;29(1):6-19. doi:10.1016/j.berh.2015.04.024 DOI
  6. Ashar YK, Gordon A, Schubiner H, et al. Effect of Pain Reprocessing Therapy vs Placebo and Usual Care for Patients With Chronic Back Pain: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. Published online September 29, 2021. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.2669 DOI