Nyhetsartikkel

Psykososiale intervensjoner hos barn med funksjonelle magesmerter

Funksjonelle magesmerter hos barn forekommer hyppig, og det kan noen ganger være vanskelig å finne egnet behandling.

Funksjonelle magesmerter hos barn kan være vanskelige å behandle. Tidligere studier og klinisk erfaring viser at barn reagerer på suggestiv terapi. I en metaanalyse basert på 21 RCT'er reagerte 41 prosent av barn med funksjonelle magesmerter på placebo og 1 av 5 ble bedre uten behandling i det hele tatt1. En annen studie fant at placebo reduserte smerte hos barn med funksjonell tarmlidelse med nesten 50 prosent sammenlignet med ingen behandling (kontroll)2.

JAMA Pediatrics har nylig publisert en systematisk oversikt og metaanalyse av 33 randomiserte kliniske studier3 der forfatterne undersøkte bruken av psykososiale intervensjoner, inkludert kognitiv-basert terapi, hypnoterapi, guidet meditasjon, yoga og andre modaliteter i behandlingen av funksjonelle magesmerter. Totalt inngikk 2657 barn i studien, hvorav 67 prosent var jenter.

Kognitiv-basert terapi og hypnoterapi hadde best effekt på smertereduksjon i denne metaanalysen. Begge terapiene var assosiert med redusert smerte med lavere smerteskår (RR, -0,36), høyere behandlingssuksess (NNT = 5) og lavere smerteintensitet (RR, -0,58) enn ingen intervensjon. Hypnoterapi ga også fordeler, men med bevis av lavere kvalitet.

Forfatterne konkluderer at resultatene av denne systematiske oversikten og metaanalysen tyder på at kognitiv atferdsterapi og hypnoterapi kan vurderes som en behandling for funksjonelle magesmerter i barndommen. 

Kommentar: Ved en tilstand med så høy placeboeffekt kan det vurderes hvor omfattende og krevende intervensjoner som behøves. Det finnes selvhjelpsteknikker som hjelper mange, for eksempel denne ballongteknikken.

Kilder

Referanser

  1. Hoekman DR, Zeevenhooven J, van Etten-Jamaludin FS, Dekker ID, Benninga MA, Tabbers MM, Vlieger AM. The placebo response in pediatric abdominal pain-related functional gastrointestinal disorders: a systematic review and meta-analysis. J Pediatr. 2017;182:155-163.e7. DOI: 10.1016/j.jpeds.2016.12.022 DOI
  2. Rakel D. Mind–body therapies for functional abdominal pain in children. Commentary, Practice Update, published May 05, 2022. www.practiceupdate.com
  3. Gordon M, Sinopoulou V, Tabbers M, et al. Psychosocial Interventions for the Treatment of Functional Abdominal Pain Disorders in Children: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online April 11, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.0313 DOI