Nyhetsartikkel

Raskt fall i antistoffer etter mild covid-19

Hvor immune er vi etter gjennomgått covid-19 infeksjon? Denne lille observasjonsstudien fra USA skaper usikkerhet om varigheten av immuniteten.

Det har vært flere rapporter om at nivået av anti-SARS-CoV-2 IgG faller raskt etter gjennomgått covid-19 infeksjon, men hastigheten det skjer med har ikke blitt beskrevet1. I en studie fra University of California, Los Angeles (UCLA) har en gruppe forskere fulgt opp pasienter som har blitt friske etter covid-19 infeksjon2. Det ble tatt blodprøver som kvantifiserte nivået av antistoffer.

30 av 34 pasienter hadde fått bekreftet diagnosen med PCR-prøver. 4 hadde symptomer på covid-19 og hadde bodd sammen med personer med kjent covid-19 infeksjon. De fleste deltakerne hadde hatt mild sykdom. Det var 20 kvinner og 14 menn. Gjennomsnittsalderen var 43 år. Hos 31 av de 34 ble det utført to seriemålinger av IgG-nivået, mens 3 hadde tre seriemålinger. Den første målingen ble foretatt i gjennomsnitt 37 dager etter symptomstart, og den siste målingen ble i snitt gjort 86 dager etter start av symptomene.

Forskerne fant at halveringstiden for antistoffene var cirka 36 dager i løpet av observasjonsperioden.

Den beskyttende rollen til antistoffer mot SARS-CoV-2 er ukjent, men antistoffnivået korrelerer vanligvis rimelig bra med den antivirale immuniteten, og det korresponderer med antistoffenes nøytralisering av virusaktiviteten. Funnene i denne lille studien viste at fallet i antistoffmengde var raskere enn det som ble rapportert for SARS-CoV-13.

Forskerne beskriver funnene som bekymringsfulle. Funnene kan tyde på at den humorale immuniteten mot SARS-CoV-2 er kortvarig hos personer med gjennomgått mild covid-19 infeksjon. Det er imidlertid vanskelig å ekstrapolere utover observasjonsperioden, sannsynligvis vil fallet i antistoffmengde avta over tid4. Funnene skaper imidlertid tvil om antistoff-baserte "immunitets-pass", flokkimmunitet og kanskje varighet av en vaksine. Flere studier behøves for å kunne definere hvilket kvantitativt terskelnivå som behøves for at antistoffer skal gi beskyttelse, og for å få kunnskap om hva som skjer med antistoffnivået i kroppen etter 90 dager.

Kilder

Referanser

  1. Long Q-X, Tang X-J, Shi Q-L, et al. Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Nat Med 2020 June 18 (Epub ahead of print). doi:10.1038/s41591-020-0965-6 DOI
  2. Ibarrondo FJ, Fulcher JA, Goodman-Meza D, et al. Correspondence: Rapid Decay of Anti–SARS-CoV-2 Antibodies in Persons with Mild Covid-19. N Engl J Med, July 21, 2020. www.nejm.org
  3. Cao W-C, Liu W, Zhang P-H, Zhang F, Richardus JH. Disappearance of antibodies to SARS-associated coronavirus after recovery. N Engl J Med 2007;357:1162-1163. New England Journal of Medicine
  4. Andraud M, Lejeune O, Musoro JZ, Ogunjimi B, Beutels P, Hens N. Living on three time scales: the dynamics of plasma cell and antibody populations illustrated for hepatitis a virus. PLoS Comput Biol 2012;8(3):e1002418-e1002418. journals.plos.org