Nyhetsartikkel

Raskt fall i antistoffer etter mild covid-19

Hvor immune er vi etter gjennomgått covid-19 infeksjon? Denne lille observasjonsstudien fra USA skaper usikkerhet om varigheten av immuniteten.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det har vært flere rapporter om at nivået av anti-SARS-CoV-2 IgG faller raskt etter gjennomgått covid-19 infeksjon, men hastigheten det skjer med har ikke blitt beskrevet1. I en studie fra University of California, Los Angeles (UCLA) har en gruppe forskere fulgt opp pasienter som har blitt friske etter covid-19 infeksjon2. Det ble tatt blodprøver som kvantifiserte nivået av antistoffer.

30 av 34 pasienter hadde fått bekreftet diagnosen med PCR-prøver. 4 hadde symptomer på covid-19 og hadde bodd sammen med personer med kjent covid-19 infeksjon. De fleste deltakerne hadde hatt mild sykdom. Det var 20 kvinner og 14 menn. Gjennomsnittsalderen var 43 år. Hos 31 av de 34 ble det utført to seriemålinger av IgG-nivået, mens 3 hadde tre seriemålinger. Den første målingen ble foretatt i gjennomsnitt 37 dager etter symptomstart, og den siste målingen ble i snitt gjort 86 dager etter start av symptomene.

Forskerne fant at halveringstiden for antistoffene var cirka 36 dager i løpet av observasjonsperioden.

Den beskyttende rollen til antistoffer mot SARS-CoV-2 er ukjent, men antistoffnivået korrelerer vanligvis rimelig bra med den antivirale immuniteten, og det korresponderer med antistoffenes nøytralisering av virusaktiviteten. Funnene i denne lille studien viste at fallet i antistoffmengde var raskere enn det som ble rapportert for SARS-CoV-13.

Forskerne beskriver funnene som bekymringsfulle. Funnene kan tyde på at den humorale immuniteten mot SARS-CoV-2 er kortvarig hos personer med gjennomgått mild covid-19 infeksjon. Det er imidlertid vanskelig å ekstrapolere utover observasjonsperioden, sannsynligvis vil fallet i antistoffmengde avta over tid4. Funnene skaper imidlertid tvil om antistoff-baserte "immunitets-pass", flokkimmunitet og kanskje varighet av en vaksine. Flere studier behøves for å kunne definere hvilket kvantitativt terskelnivå som behøves for at antistoffer skal gi beskyttelse, og for å få kunnskap om hva som skjer med antistoffnivået i kroppen etter 90 dager.

Kilder

Referanser

  1. Long Q-X, Tang X-J, Shi Q-L, et al. Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Nat Med 2020 June 18 (Epub ahead of print). doi:10.1038/s41591-020-0965-6 DOI
  2. Ibarrondo FJ, Fulcher JA, Goodman-Meza D, et al. Correspondence: Rapid Decay of Anti–SARS-CoV-2 Antibodies in Persons with Mild Covid-19. N Engl J Med, July 21, 2020. www.nejm.org
  3. Cao W-C, Liu W, Zhang P-H, Zhang F, Richardus JH. Disappearance of antibodies to SARS-associated coronavirus after recovery. N Engl J Med 2007;357:1162-1163. New England Journal of Medicine
  4. Andraud M, Lejeune O, Musoro JZ, Ogunjimi B, Beutels P, Hens N. Living on three time scales: the dynamics of plasma cell and antibody populations illustrated for hepatitis a virus. PLoS Comput Biol 2012;8(3):e1002418-e1002418. journals.plos.org