Nyhetsartikkel

Rastløse bein - hvor mye jern trenger hjernen?

Selv om det ikke påvises klassiske funn på jernmangel i blodprøven kan jernbehandling likevel være aktuelt som behandling mot rastløse bein

Det har lenge vært kjent at rastløse bein, eller "restless legs syndrome" (RLS) er assosiert med jernmangel. Behandling med jerntilskudd har hjulpet mot symptomene også hos mange pasienter som hadde blodprøvefunn på jernlagre i nedre normalområdet. Derfor ble jerntilskudd anbefalt ved serum-ferritin verdier av mindre enn 45-50 mcg/L i serum (normalområdet 15-200 mcg/L, kjønnsavhengig).

Ny internasjonal retningslinje

I fjor ble det publisert en ny internasjonal retningslinje om jernbehandling mot rastløse bein1. En god del forskningsevidens tyder nemlig på at jernmangel i hjernen er av betydning for patofysiologien av sykdommen. Det ble påvist lavere nivå av jern i hjernen hos pasienter med RLS, men uten anemi og med normale perifere jernlagre. Retningslinjen anbefaler jernbehandling hos pasienter med RLS og s-ferritin ≤ 75 mcg/L, dersom transferrin metning < 45%. Transferrin metning lar seg enkelt beregne: 100 x s-jern/TIBC %.

Anbefalingens evidensgrunnlag støttes av en nylig publisert Cochrane kunnskapsoversikt2. Oversikten konkluderer med at jerntilskudd sannsynligvis bedrer rastløshet og alvorlighetsgrad av symptomer på rastløse bein, sammenliknet med placebo.

Hyppig forekommende sykdom

Rastløse bein er en hyppig forekommende sykdom. Rundt en fjerdedel av pasientene har symptomer som er alvorlige nok til å kreve medikamentell behandling. Andre medikamenter som brukes for å behandle sykdommen er dopaminagonister, enkelte antiepileptika og opioidanalgetika. Preparatene har til dels et større bivirkningspotensial, eller tilvenningsfare, sammenliknet med jerntilskudd.

Det nye kunnskapsgrunnlaget åpner for behandling av langt flere pasienter med jerntilskudd mot rastløse bein enn tidligere. Les mer om tilstanden i NEL-artikkelen om rastløse bein.

Kilder

Referanser

  1. Allen RP, Picchietti DL, Auerbach M, et al. Evidence-based and consensus clinical practice guidelines for the iron treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease in adults and children: an IRLSSG task force report. Sleep Med 2018; 41: 27-44. pmid:29425576 PubMed
  2. Trotti LM, Becker LA. Iron for the treatment of restless legs syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2019; 1: CD007834. pmid:30609006 PubMed