Nyhetsartikkel

Reduserer rotavirusvaksinen risikoen for type 1-diabetes?

Risikoen for å utvikle diabetes type 1 er blant annet assosiert til enterovirusinfeksjon. Kan rotavirusvaksinasjon påvirke risikoen?

Diabetes type 1(TD1) er en ren insulinmangelsykdom som skyldes en autoimmun destruksjon av betacellene i pankreas. Man antar det skjer en initial interaksjon mellom gener og miljøfaktorer som trigger en immunmediert respons med dannelse av autoantistoffer. Infeksjon med enterovirus under svangerskapet eller i barneårene er assosiert med disposisjon for diabetes type 1 - og en mulig medvirkende årsak til økende insidens. Rotavirusinfeksjon har blitt assosiert med utvikling av TD1.

En studie fra Australia har sett på insidensen av TD1 i de 8 årene før og de 8 årene etter innføringen i 2007 av rutinemessig peroral vaksinering mot rotavirus av alle nyfødte etter 6 ukers alder1.

I perioden fra 2000 til 2015 var det 16.159 tilfeller av TD1 blant 66.066.000 personår av barn i alderen 0-14 år, noe som ga en gjennomsnittlig rate på 12,7 tilfeller per 100.000 barn.

Blant barn i alderen 0-4 år var antall nye tilfeller med TD1 gått ned med 14% etter introduksjonen av rotavirusvaksinen. Blant barn 5-9 og 10-14 år var det ingen endring i antall insidente tilfeller over hele 16-års perioden.

En finsk studie med relativt få tilfeller av TD1 og kortere observasjonstid var inkonklusiv om en sammenheng mellom oral rotavirusvaksinasjon og TD1 eller cøliaki2.

Kilder

Referanser

  1. Perrett KP, Jachno K, Nolan TM, et al. Association of rotavirus vaccination with the incidence of type 1 diabetes in children. JAMA Pediatr. Published online January 22, 2019. . doi:10.1001/jamapediatrics.2018.4578 DOI
  2. Vaarala O, Jokinen J, Lahdenkari M, Leino T. Rotavirus vaccination and the risk of celiac disease or type 1 diabetes in Finnish children at early life. Pediatr Infect Dis J. 2017;36(7):674-675. PubMed