Nyhetsartikkel

Rehabilitering av voksne med kroniske vestibulære symptomer

Vestibulære symptomer er vanlige, men behandlingstilbudet i primærhelsetjenesten er ofte utilfredsstillende. Kanskje kan et Internett-program forbedre tilbudet til pasientene?

Temaside om Korona

Pasienter med kroniske vestibulære symptomer som vertigo, svimmelhet, vestibulovisuale symptomer og posturale symptomer over måneder og år tyder på en vedvarende dysfunksjon i vestibulærsystemet. Vanligvis vil hjernen ved slike forstyrrelser i vestibularorganene sette i verk kompensasjonsmekanismer som demper dysfunksjonen, men noen pasienter utvikler kronisk vertigo. Hos dem virker ikke kompenasjonsmekanismene, og de har symptomer hele tiden1.

Vestibular rehabilitering er en form for øvelsesbehandling som er laget for å optimalisere de vestibulære kompensasjonsmekanismene. Det er den foretrukne behandlingen ved kroniske vestibulære symptomer, men metoden er lite kjent og brukes lite i allmennpraksis.

Øvelsene innebærer at vestibulærsystemet stimuleres på en mild måte, noe som bidrar til å stimulere de vestibulære kompensasjonsmekanismene. Det er en form for desensibilisering gjennom eksponering. Forfatterne av den aktuelle studien angir at spesialistklinikker tilbyr slik behandling, men ventelistene er lange2. De fleste pasientene håndteres av allmennlegen, og i Nederland der studien er utført, er de fleste allmennlegene ikke kjent med vestibulær rehabilitering, eller de har ikke tid til å forklare øvelsene til pasientene.

Den aktuelle studien ble utført i 59 allmennpraksiser i Nederland. 322 pasienter 50 år eller eldre ble randomisert og inkludert i en seks ukers intervensjonsstudie. I studien sammenlignet forskerne Internett-basert vestibulær rehabilitering med ordinær behandling i allmennpraksis over en 6-måneders periode. En tredje gruppe ble inkludert som fikk Internett-tilbudet + to besøk hos en trenet terapeut, fordi man trodde at pasientene kanskje ikke ville utføre øvelsene uten involvering fra en terapeut, eller de hadde mange spørsmål om behandlingen. Internett-systemet er basert på "the Balance Retraining program" (https://balance.lifeguidehealth.org).

Programmet lærer pasienten seks øvelser. Øvelsene utføres først i sittende posisjon, senere i stående posisjon, og pasienten angir grader av vertigosymptomer etter hver øvelse. Ut fra dette beregner programmet et personalisert opplegg basert på disse seks øvelsene. Øvelsene tar 10 minutter og utføres to ganger daglig. Ukentlig gjøres nye skåreberegninger og basert på de nye verdiene justeres øvelsesprogrammet for den kommende uken. Øvelsene skreddersys for den enkelte pasient, og øvelsene gjøres ikke mer krevende før vertigoskårene er akseptable.

Resultatene fra studien viste at online-versjonen ga klart bedre resultater i vertigo-skårer enn oppfølgingen fra allmennlegene både ved 3 og 6 måneder. Dessuten anga pasientene i Internett-gruppen mindre svimmelhet, mindre angst og mer subjektiv forbedring av de vestibulære sympomene. Gruppen som fikk Internett-tilbudet + to konsultasjoner med terapeut, hadde ikke bedre resultater. Behandlingen ga ingen alvorlige bivirkninger.

Oppsummert viste studien at blant pasienter 50 år eller eldre med kroniske vestibulære symptomer ga Internett-basert vestibulær rehabilitering, med eller uten assistanse fra terapeut, en klar klinisk nedgang i vestibulære plager sammenlignet med vanlig behandling etter 6 måneder.

Kanskje er dette et konsept som kan anvendes på andre kroniske sykdommer ved å tilby et individuelt øvelsesprogram som motiverer og oppmuntrer til på egenhånd å trene seg friskere?1

Kilder

Referanser

  1. Lin P. Vertigo Rehabilitation From Your Computer?. Commentary in Practice Update, November 14, 2019. www.practiceupdate.com
  2. van Vugt VA, van der Wouden JC, Essery R, et al. Internet based vestibular rehabilitation with and without physiotherapy support for adults aged 50 and older with a chronic vestibular syndrome in general practice: three armed randomised controlled trial. BMJ 2019;367:l5922 . www.bmj.com