Nyhetsartikkel

Rehabilitering etter artroplastikk av kneet

De fleste pasienter oppnår et godt resultat av kneleddsartroplastikk, men 1 av 5 er misfornøyd. Hvilken betydning har fysioterapi i rehabiliteringen?

Total kneartroplastikk er blitt en vanlig prosedyre ved uttalt kneleddsartrose. I 2019 ble det utført 7161 primæroperasjoner og 618 revisjoner i Norge1. Det har vært en jevn økning av slike inngrep på 2000-tallet, og denne økningen forventes å fortsette siden befolkningen eldes. Selv om inngrepet reduserer smerte og bedrer fysisk funksjon hos de fleste pasientene, så rapporterer rundt 20 prosent misnøye med det postoperative utfallet2-3.

Fysioterapi er antatt å være viktig for å oppnå optimale resultater etter kneartroplastikk, men innholdet i denne behandlingen varierer rundt om i verden4. I noen land er det langvarig opptrening i sykehus, i andre land kortvarig. Også opptreningen etter utskriving varierer mye, og det finnes ikke klare retningslinjer for rehabilitering etter protesekirurgi. Antakelsen om at økt terapeutkontakt bedrer rehabiliteringen har i det siste blitt utfordret5. Metaanalyser forteller at en uniform postoperativ fysioterapi for alle pasienter etter total kneartroplastikk sammenlignet med ingen behandling, gir en kortvarig effekt men ingen forskjell ved etterkontroll etter 1 år6-8.

Siden de fleste pasientene rapporterer om gode resultater etter total kneartroplastikk, kan det være at subgrupper av pasienter kan ha nytte av en mer målrettet fysioterapi.

Formålet med den aktuelle studien9 som er publisert i BMJ, var å evaluere om et progressivt kursopplegg for poliklinisk fysioterapi var bedre enn en enkel sesjon fysioterapi og hjemmeøvelser hos en gruppe pasienter med forventet dårlig utfall etter total kneatroplastikk.

334 pasienter ble randomisert til henholdsvis et poliklinisk behandlingsopplegg eller til hjemmebaserte øvelser. Alle deltakerne gjennomførte 18 sesjoner rehabilitering over 6 uker. Hovedutfallsmålet var Oxford kneskår etter 52 uker. Compliance i de to gruppene var mer enn 85 prosent. Forskjellen mellom de to gruppene etter 52 uker var ikke signifikant, men noe bedre i den polikliniske gruppen. Det var ingen forskjeller i gjennomsnittlig smerte eller tilfredshet med utfallet.

Forfatterne konkluderer at poliklinisk ledet rehabilitering var ikke bedre enn en singel gjennomgang med fysioterapeut etterfulgt av hjemmebaserte øvelser blant pasienter i risiko for et dårlig utfall av total kneartroplastikk.

Kilder

Referanser

  1. Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Kneproteser. Årsrapport 2019. nrlweb.ihelse.net
  2. Price AJ, Alvand A, Troelsen A, et al. Knee replacement. Lancet 2018;392:1672-82. pmid:30496082 PubMed
  3. Hamilton DF, Lane JV, Gaston P, et al. What determines patient satisfaction with surgery? A prospective cohort study of 4709 patients following total joint replacement. BMJ Open 2013;3:e002525. pmid:23575998 PubMed
  4. Naylor JM, Hart A, Harris IA, Lewin AM. Variation in rehabilitation setting after uncomplicated total knee or hip arthroplasty: a call for evidence-based guidelines. BMC Musculoskelet Disord 2019;20:214. pmid:31092230 PubMed
  5. Buhagiar A, Naylor JM, Harris I, et al. Effect of Inpatient Rehabilitation vs a Monitored Home-Based Program on Mobility in Patients with Total Knee Arthroplasty The HIHO Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:1037-46. PMID: 28291891.
  6. Khan F, Ng L, Gonzalez S, Hale T, Turner-Stokes L. Multidisciplinary rehabilitation programmes following joint replacement at the hip and knee in chronic arthropathy. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(2):CD004957. Published 2008 Apr 16. PMID: 18425906. PubMed
  7. Artz N, Elvers KT, Lowe CM, et al. Effectiveness of physiotherapy exercise following total knee replacement: systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2015 Feb 7;16:15. PMID: 25886975 PubMed
  8. Minns Lowe CJ, Barker KL, Dewey M, Sackley CM. Effectiveness of physiotherapy exercise after knee arthroplasty for osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2007;335:812. pmid:17884861 PubMed
  9. Hamilton DF, Beard DJ, Barker KL, et al. Targeting rehabilitation to improve outcomes after total knee arthroplasty in patients at risk of poor outcomes: randomised controlled trial. BMJ. 2020;371:m3576. Published 2020 Oct 13. PMID: 33051212. PubMed