Nyhetsartikkel

Reinfeksjon av SARS-CoV-2

Infeksjon med SARS-CoV-2 gir en naturlig immunitetsreaksjon mot viruset. Hvor god er denne immuniteten og hvor lenge varer den?

Til tross for at 180 millioner mennesker har blitt infiserte på verdensbasis, så er SARS-CoV-2 reinfeksjoner uvanlige. Kjennskap til risikoen for om en ny infeksjon skal oppstå blant personer som har hatt covid-19 infeksjon, er viktig for å forbedre karantenebestemmelsene og optimalisere vaksineringen. Det er tidligere vist at risikoen for reinfeksjon blant helsepersonell er vesentlig redusert i de påfølgende 6 månedene etter en infeksjon1-2. Formålet med den aktuelle studien var å studere risikoen for reinfeksjon i den generelle populasjonen.

Den aktuelle studien er publisert i form av et forskningsbrev i JAMA Internal Medicine3. Det er en kohortstudie fra Lombardi i Italia. Reinfeksjon ble definert som en ny positiv PCR-test på SARS-CoV-2 minst 90 dager etter den første infeksjonen og med to negative tester i mellomtiden.

Blant 1579 positive pasienter var det 5 tilfeller av reinfeksjon i løpet av en oppfølgingsperiode på i gjennomsnitt 280 dager. Denne raten var signifikant lavere enn insidensen av covid-19 infeksjon blant tidligere ikke-infiserte individer.

Funnene tyder på at reinfeksjon med covid-19 etter en første infeksjon er en sjelden hendelse. Resultatene indikerer at naturlig immunitet mot SARS-CoV-2 gir beskyttelse for de aller fleste i minst 1 år. Ytterligere studier vil bidra til å klargjøre det naturlige forløpet av denne infeksjonen og den ledsagende immuniteten.

Observasjonene i denne studien sluttet før SARS-CoV-2 varianter begynte å spre seg, så det er foreløpig ukjent hvor god den naturlige immuniteten er til å gi beskyttelse mot de muterte variantene av viruset.

Kilder

Referanser

  1. Lumley SF, O’Donnell D, Stoesser NE, et al; Oxford University Hospitals Staff Testing Group. Antibody status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers. N Engl J Med. 2021;384(6):533-540. doi:10.1056/NEJMoa2034545 DOI
  2. Hall VJ, Foulkes S, Charlett A, et al; SIREN Study Group. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN). Lancet. 2021;397(10283):1459-1469. doi:10.1016/S0140-6736(21)00675-9 DOI
  3. Vitale J, Mumoli N, Clerici P, et al. Assessment of SARS-CoV-2 Reinfection 1 Year After Primary Infection in a Population in Lombardy, Italy published online ahead of print, 2021 May 28. JAMA Intern Med. 2021;e212959. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2959 DOI