Nyhetsartikkel

Reinfeksjoner av covid-19

Flere og flere av oss opplever å få covid-19 selv om vi er vaksinerte og selv om vi har hatt infeksjonen tidligere. Hva er det som skjer?

Stadig oftere hører vi om personer som har fått covid-19 påny både to, tre og fire ganger - selv om de har fått både to og tre vaksiner. Medisinske eksperter advarer mot at gjentatte infeksjoner blir mer og mer vanlig ettersom pandemien trekker ut og viruset utvikler seg. Og at noen av oss vil få infeksjonen flere ganger, noe som kan øke risikoen for helseproblemer.

Medscape gir oss en oppdatering på situasjonen1.

Det finnes ikke noen god nasjonal eller internasjonal statistikk på hvor mange som har fått covid-19 minst to ganger. En rapport fra New York forteller at det har vært 277 000 reinfeksjoner av totalt 5.8 millioner totale infeksjoner under pandemien. Ekspertene mener imidlertid at det faktiske tallet er mye høyere, fordi mange tilfeller ikke blir registrert.

Hva er forklaringen? Immuniteten fra tidligere infeksjoner og fra vaksinen taper seg over tid2, noe som gjør oss mer sårbare. Samtidig har viruset utviklet seg og blitt mer smittsomt. Studier har vist at risikoen for reinfeksjon er omtrent syv ganger høyere med omikron-varianter sammenlignet med da delta-varianten var vanligst3. Den positive nyheten er at den seneste varianten av omikron, BA.5, ikke ser ut til å øke risikoen for reinfeksjon sammenlignet med BA.1.

Og vaksinene er ikke like effektive. De ble utviklet mot de første variantene av SARS-CoV-2 viruset, og de mange mutasjonene har gjort at vaksineeffekten er dårligere nå enn hva den var tidligere under pandemien. Vaksineprodusentene oppgraderer nå vaksinene slik at de skal kunne bli mer effektive mot omikron. Noe som vil kunne bety at vi må vaksineres på nytt.

Hvordan konstatere at det dreier seg om en reinfeksjon? Folkehelseinstituttet4 skriver at PCR-resultater etter retesting kan være vanskelig å vurdere fordi langvarig PCR-positivitet, opptil 3 måneder, er et kjent fenomen hos enkelte etter SARS-CoV-2 infeksjon. For å unngå falskt positivt svar på PCR etter nylig gjennomgått infeksjon kan man vurdere å benytte hurtigtest i de tilfellene. Hurtigtester vil som regel bli negative ca 5 dager etter symptomstart, men de kan i enkelte tilfeller forbli positive i 2-3 uker.

Hvor raskt kan man bli reinfisert etter en foregående infeksjon? Ifølge en danske studie skjedde 60 prosent av reinfeksjonene mindre enn to måneder etter den første infeksjonen, men tallene bygger på få observasjoner, er usikre og er fra en preprint5.

Eldre og personer med svekket immunitet som følge av underliggende sykdommer, vil være i økt risiko for reinfeksjoner. Men også andre forhold spiller inn, som eksponering for spesielle virus-varianter, hvor utbredt viruset er i befolkningen, vaksinasjonsstatus og atferd. Britiske forskere har funnet at personer har høyere risiko for å bli reinfisert hvis de er uvaksinerte, yngre eller kun hadde en mild infeksjon første gang. Og det er ingen garanti at hver ny infeksjon vil bli mildere enn den forrige, selv om det er det vanlige6. Erfaringen er imidlertid at reinfeksjoner blant vaksinerte er mildere enn blant de uvaksinerte. Så anbefalingen er fortsatt å sørge for å bli vaksinert med oppfriskningsdoser.

I en uttalelse til NRK sier Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet at "mange av oss må regne med å få covid-19 både to, tre, fire og fem ganger ...".

Foreløpig vet vi ikke hva langtidskonsekvensene av reinfeksjoner kan bli7. En del utvikler long-covid. Om det forekommer hyppigere etter en reinfeksjon, vet vi foreløpig ikke.

Det vi kan gjøre, er å følge de opprinnelige rådene fra tidlig under pandemien: Bruk ansiktsmaske hvis du har symptomer på covid, hold avstand, vær hjemme hvis du blir syk, vaksiner deg.

Kilder

Referanser

  1. Ungar L. A Viral Reprise: When COVID-19 Strikes Again and Again. Medscape News, published June 29, 2022. www.medscape.com
  2. Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, et al. Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2. N Engl J Med. 2022;386(23):2201-2212. doi:10.1056/NEJMoa2118946 DOI
  3. Pulliam JRC, van Schalkwyk C, Govender N, et al. Increased risk of SARS-CoV-2 reinfection associated with emergence of Omicron in South Africa. Science. 2022;376(6593):eabn4947. doi:10.1126/science.abn4947 DOI
  4. Folkehelseinstituttet. Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2. Sist oppdatert 31.03.2022. www.fhi.no
  5. Michlmayr D, Andersen MA, et al. SARS-CoV-2 Reinfections in Denmark Confirmed by Whole Genome Sequencing. Preprints with The Lancet. Posted: 10 Mar 2022. papers.ssrn.com
  6. Davies MA, Kassanjee R, Rosseau P, et al. Outcomes of laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection in the Omicron-driven fourth wave compared with previous waves in the Western Cape Province, South Africa. Preprint. medRxiv. 2022;2022.01.12.22269148. Published 2022 Jan 12. doi:10.1101/2022.01.12.22269148 DOI
  7. Schreiber M. Coronavirus FAQ: I got COVID. Then I got it again. What's the deal with reinfection? NPR, published June 6, 2022. www.npr.org