Nyhetsartikkel

Reinnleggelser i sykehus

Reinnleggelser i sykehus er en utfordring for helsetjenesten og samfunnet. Det fører til pasientlidelser og ekstra kostnader. Kan utskrivninger og overføring av ansvar forbedres?

Mange komplikasjoner kan oppstå når pasienter skrives ut fra sykehus; disse kan føre til unødvendig pasientlidelse og kostbare reinnleggelser i sykehus1-2. Det er anslått at 30 prosent av reinnleggelsene kan forebygges3 og ca. 50 prosent kan potensielt forebygges4-5. Av disse grunnene har reinnleggelser fått økende oppmerksomhet fra beslutningstakere. Det har imidlertid vært få studier av tiltak for å forhindre reinnleggelser6.

En enkeltblindet, multisenter, randomisert klinisk studie publisert i JAMA Internal Medicine7 ble utført fra april 2018 til januar 2020 med en 30-dagers oppfølging i 4 mellomstore til store undervisningssykehus i Sveits. Deltakerne var pasienter fortløpende utskrevet fra generelle indremedisinske avdelinger og med høyere risiko for ikke-planlagt reinnleggelse basert på en prediksjonsskår (HOSPITAL-score).

Pasienter randomisert til intervensjonsgruppen mottok flere intervensjoner designet for å lette den posthospitale overgangen og forhindre reinnleggelser: medisinavstemming på sengeliggende pasienter, en opplæringsøkt før utskrivning med tilhørende skriftlig pedagogisk materiale, et tidlig besøk i primærhelsetjenesten etter utskrivning og 2 oppfølgingstelefoner etter utskrivning. Pasienter i kontrollgruppen fikk vanlig behandling fra sykehuslegen, sammen med et kort informasjonsark.

Funnene var entydig negative. Intervensjonene hadde ingen innvirkning på de to hovedutfallene: Uplanlagte reinnleggelser og 30-dagers dødelighet. Det var heller ingen målbar innvirkning på andre utfall som bruk av helsetjenester etter utskrivning eller pasienttilfredshet med overgangsprosessen. Det var også en liten, men signifikant økning i dødelighet i intervensjonsarmen.

Erfaringer fra USA viser det samme: reinnleggelser lar seg i høy grad ikke forebygge. En ledsagende lederartikkel8 diskuterer mulige forklaringer: hospitaliserte pasienter er sykere i dag enn før og konvensjonell utskrivingspraksis har blitt bedre (blant annet med multidisiplinære utskrivingsmøter) - noe som minsker muligheten for å dokumentere effekt av intervensjoner som de som ble gjorti denne studien. 

Kilder

Referanser

  1. Krumholz HM. Post-hospital syndrome–an acquired, transient condition of generalized risk. N Engl J Med. 2013;368(2):100-102. doi:10.1056/NEJMp1212324 DOI
  2. Jencks SF, Williams MV, Coleman EA. Rehospitalizations among patients in the Medicare fee-for-service program. N Engl J Med. 2009;360(14):1418-1428. doi:10.1056/NEJMsa0803563 DOI
  3. van Walraven C, Bennett C, Jennings A, Austin PC, Forster AJ. Proportion of hospital readmissions deemed avoidable: a systematic review. CMAJ. 2011;183(7):E391-E402. doi:10.1503/cmaj.101860 DOI
  4. Halfon P, Eggli Y, van Melle G, Chevalier J, Wasserfallen JB, Burnand B. Measuring potentially avoidable hospital readmissions. J Clin Epidemiol. 2002;55(6):573-587. doi:10.1016/S0895-4356(01)00521-2 DOI
  5. Auerbach AD, Kripalani S, Vasilevskis EE, et al. Preventability and causes of readmissions in a national cohort of general medicine patients. JAMA Intern Med. 2016;176(4):484-493. doi:10.1001/jamainternmed.2015.7863 DOI
  6. Banerjee S, Paasche-Orlow MK, McCormick D, Lin MY, Hanchate AD. Readmissions performance and penalty experience of safety-net hospitals under Medicare’s Hospital Readmissions Reduction Program. BMC Health Serv Res. 2022;22(1):338. doi:10.1186/s12913-022-07741-9 DOI
  7. Donzé J, John G, Genné D, et al. Effects of a Multimodal Transitional Care Intervention in Patients at High Risk of Readmission: The TARGET-READ Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. Published online May 01, 2023. doi:10.1001/jamainternmed.2023.0791 DOI
  8. Wachter RM. The Disappointing Impact of Interventions to Prevent Hospital Readmissions. JAMA Intern Med. Published online May 01, 2023. doi:10.1001/jamainternmed.2023.0804 DOI