Nyhetsartikkel

Remdesivir uten effekt ved covid-19?

Foreløpig har ingen spesifikke antivirale medikamenter vist seg effektive i behandlingen av pasienter med alvorlig covid-19 sykdom. Remdesivir testes ut flere steder, også i Kina.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge Johns Hopkins Universitetet er det per 6. mai totalt 3.663.824 bekreftede tilfeller av covid-19 infeksjon i verden, og 257.277 er døde. De fleste sykdomstilfellene er selvbegrensende, men ca. 15 prosent av de infiserte utvikler alvorlig pneumoni som krever behandling med oksygentilskudd og ytterligere 5 prosent progredierer til kritisk sykdom med hypoksemisk respirasjonssvikt, akutt lungesviktsyndrom og multiorgansvikt som krever respiratorbehandling over flere uker1. Minst halvparten av pasientene med covid-19 som behandles i respirator, har dødd i sykehus1-2.

Ingen spesifikke antivirale medikamenter har vist seg effektive i behandlingen av pasienter med alvorlig covid-19 sykdom. Remdesivir er en nukleosid analog prodrug som har hemmende effekter på patogene koronavirus både hos dyr og mennesker. Det er vist i in vitro forsøk også på SARS-CoV-2.

I et randomisert, dobbel-blindet, placebo-kontrollert, multisenter studie ved ti sykehus i Hubei, Kina, sammenlignet forskerne effekten av remdesivir med placebo3. De inkluderte pasientene var voksne 18 år eller eldre innlagte på sykehus med oksygenmetning på 94 prosent eller lavere og radiologisk påvist pneumoni. Foruten remdesivir/placebo ble pasientene tillatt samtidig behandling med lopinavir-ritonavir, interferoner eller kortikosteroider. Det primære endepunktet var tid til klinisk bedring frem til dag 28 eller utskrivning fra sykehuset i live.

237 pasienter ble inkludert, 158 til remdesivir og 79 til placebo. Behandling med remdesivir ga ingen bedring i tid til klinisk bedring sammenlignet med placebo (hazard ratio 1.23, 95% KI 0.87-1.75). Blant pasienter med symptomvarighet 10 dager eller kortere før inklusjon og oppstart av behandling, ga remdesivir noe kortere tid til klinisk bedring, men forskjellen var ikke statistisk signifikant (HR 1.52, 95% KI 0.95-2.43). Bivirkninger ble registrert hos 102 (66 prosent) av de som fikk remdesivir, og 50 (64 prosent) av 72 som fikk placebo.

Forfatterne konkluderer at remdesivir ga ikke statistisk signifikant klinisk bedring, men de angir at det er en mulighet for at de som starter behandlingen tidlig etter symptomdebut, kan ha en viss effekt - noe som må bekreftes i større studier.

 

Kilder

Referanser

  1. Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020; 395: 1054-1062. PubMed
  2. Bhatraju PK, Ghassemieh BJ, Nichols M, et al. Covid-19 in critically ill patients in the Seattle region–case series. N Engl J Med. 2020; (published online March 30.). pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Wang Y, Zhang D, Du G, et al. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. The Lancet, April 29, 2020. www.thelancet.com