Informasjon

Resistent hypertensjon: nye behandlingsmuligheter

Terapiresistent hypertensjon

Dersom man har utelukket andre kjente årsaker til forhøyt blodtrykk og pasienten tross behandling med tre ulike legemiddelklasser i adekvate doser fortsatt har høyt blodtrykk, foreligger terapiresistent hypertensjon4.

Det anslås i USA at 10-20% av alle pasienter med hypertensjon har resistent hypertensjon, og denne prevalensen øker5. Ofte kan tillegg av alfa-reseptorblokker og aldosteronantagonist ha effekt.

Forrige side Neste side