Informasjon

Resistent hypertensjon: nye behandlingsmuligheter

Uavklart

Metoden er lovende, men foreløpig mangler tilfredsstillende dokumentasjon. Publiserte studier er få og små, og de begrenses til pasienter med resistent hypertensjon. Effekten på ambulatorisk målt blodtrykk er ufullstendig undersøkt. Behandlingseffekten synes å bestå i minst 3 år, men få pasienter er fulgt så lenge. Kostnaden for inngrepet angis i Sverige å være Skr. 78.000.

Før metoden kan tas rutinemessig i bruk, må man avvente resultater fra større internasjonale studier. Metodens potensiale, effekter i ulike pasientgrupper og ev. komplikasjoner må dokumenteres.

Forrige side Neste side