Nyhetsartikkel

Resistent mygg truer Afrikas kamp mot malaria

En ny myggtype er i ferd med å invadere Afrika. Den er resistent mot de vanlige myggmidlene, stikker ofte utendørs og trives i urbane strøk. Den har ført til markant økning av malariatilfeller.

Et malariautbrudd i Etiopia i år er forårsaket av en insektmiddelresistent myggart (Anopheles stephensi) som tidligere ikke har blitt påvist i Afrika. Denne myggen er hyppig forekommende i sydøstlige Asia. Funnet kompliserer arbeidet med å eliminere malariasykdommen i Afrika – der 95 prosent av verdens malariainfeksjoner forekommer – og har bekymret forskere fordi A. stephensis oppførsel er annerledes enn andre malariabærere.

I en case-control studie fra Etiopia beskrevet i Nature1 fant forskerne at en mygg var involvert i å spre malariainfeksjonen. For å finne den eksakte myggarten, så forskerne etter hekkesteder og samlet inn voksne mygg fra hjemmene til de malariainfiserte som var med i studien. Omtrent 97 prosent av de voksne myggene som ble samlet inn, var A. stephensi, og forskere fant flere hekkesteder rundt husholdningene til de som hadde testet positivt for malaria.

En grunn til at forskere har vært bekymret for A. stephensi, er at den er flink til å formere seg i menneskelagde vannbeholdere, som tønner eller brønner, noe som gjør urbane områder til et foretrukket sted for myggen. Det i motsetning til andre malariabærende mygg som ofte formerer seg i stillestående vannpytter og innsjøer i landlige omgivelser. Mange afrikanske byer urbaniseres raskt og innebærer store muligheter for A. stephensi til å finne egnede hekkeplasser. Og mygglarvene er spesielt motstandsdyktige; myggen overlever selv i tørre årstider, i motsetning til andre malariabærere, som dør på grunn av mangel på vandige hekkeplasser.

En annen bekymring med A. stephensi er at den foretrekker å være utendørs, noe som medfører mindre effekt av malariaforebyggende tiltak som myggnett og innendørs spraying. I tillegg er A. stephensi også resistent mot vanlige insekticider som DDT og pyretroider2. Verdens helseorganisasjon (WHO) har føringen i arbeidet med å bekjempe malaria og arbeider nå aktivt med tiltak for å stanse utbredelsen av denne myggtypen.

Situasjonen er alvorlig. Djibouti, som er nabo til Etiopia, var på nippet til å eliminere malaria i 2012, da forskere der først møtte A. stephensi. Siden den gang har antall infeksjoner økt, med mer enn 73 000 rapportert i 2020. De siste årene har myggarten blitt observert i Nord-Nigeria, tusenvis av kilometer lengre inne på det afrikanske kontinentet. WHO sendte ut et varsel om A. stephensi i 2019, og i september 2022 lanserte WHO et initiativ for å stoppe spredningen.

En analyse fra 20203 viste at omlag 126 millioner mennesker som lever i afrikanske byer, vil være i risiko for å få malaria hvis A. stephensi fortsetter å spre seg over kontinentet. WHO koordinerer et pilotprogram som distribuerer en ny malariavaksine som ble godkjent i 2021 for bruk særlig blant barn. Vaksinen danner antistoffer mot den mest dødelige parasittypen, Plasmodium falciparum.

Kilder

Referanser

  1. Kozlov M. Resistant mosquito threatens Africa’s fight against malaria. Nature News, 02 November 2022. www.nature.com
  2. Kozlov M. Resistance to front-line malaria drugs confirmed in Africa. Nature News, 23 September 2021. www.nature.com
  3. Sinka ME, Pironon S, Massey NC, et al. A new malaria vector in Africa: Predicting the expansion range of Anopheles stephensi and identifying the urban populations at risk. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Oct 6;117(40):24900-24908. doi: 10.1073/pnas.2003976117.