Nyhetsartikkel

Restenose av stenter

Restenose av medikamentfrigjørende stenter opptrer hos ca. 10 prosent av de som gjennomgår perkutan koronar intervensjon.

I en artikkel i Circulation foreslås et nytt klassifikasjonssystem basert på ulike årsaker til koronar restenose som veiledning i behandlingen1.

På tross av at teknologien med medikamentfrigjørende stenter (drug-eluting stent, DES) videreutvikles, forblir prevalensen av restenose av stenten (in-stent restenosis, ISR) uendret. Det skjer i ca. 10 prosent av alle perkutane koronare intervensjoner.

Årsaken til ISR er multifaktoriell og inkluderer biologiske, mekaniske, pasient og operatørrelaterte faktorer. De viktigste mekaniske forklaringene er utilstrekkelig ekspansjon av stenten eller fraktur, mens biologiske faktorer inkluderer lokal inflammasjon som fører til aggressiv proliferasjon i intima og ny aterosklerose.

Intrakoronare bildeundersøkelser er avgjørende for å påvise mekanismene bak ISR og for å kunne utføre en optimal behandling.

Foreslåtte behandlingsmodaliteter er bruk av høytrykksballonger, perkutan koronar intervensjon med en ekstra DES, atheroablative terapier med laser eller mekanisk atherektomi, medikamentdekkede ballonger, vaskulær brakyterapi og kirurgisk revaskularisering.

Det foreslås en ny klassifisering av ISR som differensierer mellom mekaniske, biologiske og blandete årsaker. Ut fra dette foreslår forskerne at behandlingen individualiseres basert på den underliggende mekanismen for å bedre det kliniske utfallet. En algoritmebasert tilnærming som innbefatter intrakoronare bildeopptak, anbefales for fremtiden.

Kilder

Referanser

  1. Shlofmitz E, Iantorno M, Waksman R. Restenosis of Drug-Eluting Stents. A New Classification System Based on Disease Mechanism to Guide Treatment and State-of-the-Art Review. Circulation: Cardovascular Interventions, published 26 Jul 2019 . doi:10.1161/CIRCINTERVENTIONS.118.007023 DOI