Nyhetsartikkel

Revaskularisering bedre enn medisinsk behandling ved stabil angina pectoris

Hvor effektiv er revaskulariserende behandling sammenlignet med medisinsk behandling ved stabil angina pectoris? Denne studien baserer seg på nærmere 100.000 pasienter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Formålet med denne systematiske oversikten1 var å undersøke om revaskularisering bedrer prognosen sammenlignet med medisinsk behandling blant pasienter med stabil angina pectoris.

Materiale og metode

Randomiserte, kontrollerte studier som sammenlignet medisinsk behandling og revaskularisering ble inkludert i metaanalysen. Revaskulariserende inngrep var enten koronar bypass eller ulike perkutane koronare intervensjoner som ballongangioplastikk, metallstenter, ulike typer medikamentfrigjørende stenter hos pasienter med stabil angina pectoris. Studier fra perioden 1980 til 2013 var aktuelle for inklusjon.

Resultater

100 studier med 93.553 pasienter med en observasjonstid på 262.090 pasientår ble inkludert.

Koronar bypass ga en overlevelsesgevinst sammenlignet med medinsk behandling (RR 0.80 med 95% KI 0.70 til 0.91). Nye generasjoner med medikamentfrigjørende stenter (everolimus: 0.75, 0.59 til 0.96; zotarolimus: 0.65, 0.42 til 1.00), men ikke ballong angioplastikk (0.85, 0.68 til 1.04), heller ikke rene metallstenter (0.92, 0.79 to 1.05) eller tidlige generasjons medikamentfrigjørende stenter (paclitaxel: 0.92, 0.75 til 1.12; sirolimus: 0.91, 0.75 til 1.10; zotarolimus: 0.88, 0.69 til 1.10) var forbundet med økt overlevelse sammenlignet med medikamentell behandling.

Koronar bypass reduserte risikoen for hjerteinfarkt sammenlignet med medisinsk behandling (0.79, 0.63 til 0.99) og everolimus-frigjørende stenter viste en trend mot redusert risiko for hjerteinfarkt (0.75, 0.55 til 1.01). Risikoen for senere revaskularisering ved klart redusert etter koronar bypass (0.16, 0.13 to 0.20) fulgt av nye generasjoner med medikament-frigjørende stenter (zotarolimus (Resolute): 0.26, 0.17 til 0.40; everolimus: 0.27, 0.21 til 0.35), tidlig generasjons medikament-frigjørende stenter (zotarolimus (Endeavor): 0.37, 0.28 til 0.50; sirolimus: 0.29, 0.24 til 0.36; paclitaxel: 0.44, 0.35 til 0.54) og rene metall-stenter (0.69, 0.59 til 0.81) sammenlignet med medisinsk behandling.

Konklusjon

Blant pasienter med stabil koronar arteriesykdom, reduserer koronar bypass-kirurgi risikoen for død, hjerteinfarkt og behov for senere revaskularisering sammenlignet med medisinsk behandling. All stent-basert koronar revaskulariseringsteknikker reduserer behovet for revaskularisering til en varierende grad. Resultatene gir bevis for økt overlevelse med de nye generasjonene med medikament-frigjørende stenter, men ikke for de øvrige perkutane revaskulariseringsteknikkene sammenlignet med medisinsk behandling.

Kilder

Referanser

  1. Windecker S, Stortecky S, Stefanini GG, et al. Revascularisation versus medical treatment in patients with stable coronary artery disease: network meta-analysis. BMJ 2014 Jun 23;348:g3859