Nyhetsartikkel

Risiko for cerebral blodpropp ved covid-19

AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene er flere steder satt på pause grunnet flere tilfeller av cerebral trombose. Men hvor høy er risikoen for den samme komplikasjonen ved covid-19?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Cerebrale blodpropper og trombocytopeni blant personer vaksinert med AstraZeneca1 og Johnson & Johnson2 vaksinene har delvis ført til stans i bruken av disse vaksinene og delvis ført til endringer i hvem som skal få disse vaksinene. Men hvor høy er denne risikoen sammenlignet med å få den samme komplikasjonen av covid-19? Det er temaet for en nyhetssak på BMJ3.

I en preprint av en studie basert på data fra USA4 har forskere sett på insidensen av cerebral venøs trombose blant pasienter to uker etter at diagnosen covid-19 ble stilt sammenlignet med pasienter to uker etter at de var vaksinerte med Pfizer/BioNTech og Moderna vaksinene. 

Blant 513 284 pasienter med covid-19 var insidensen av cerebral venøs trombose 39.0 per million mennesker (95% KI 25.2-60.2). Blant 489 871 pasienter som hadde blitt vaksinert med mRNA-vaksine (Pfizer/BioNTech og Moderna), var insidensen 4.1 per million (95% KI 1.1-14.9) - noe som gir en justert relativ risiko på 6.36.

Ingen av pasientene i studien hadde blitt vaksinert med AstraZeneca eller Johnson & Johnson vaksinene. Ifølge det Europeiske legemiddelbyrået er den estimerte risikoen for cerebral trombose etter AstraZeneca-vaksinen 5.0 (4.3-5.8) per million.

Ifølge forfatterne kan mekanismen for cerebral venøs trombose ved covid-19 og etter vaksinasjon være forskjellig, men resultatene viser at risikoen for cerebral venøs trombose er mange ganger høyere etter covid-19 enn etter vaksinen. Det er også verd å merke seg at 30 prosent av de som fikk cerebral venøs trombose i forbindelse med covid-19, var yngre enn 30 år.

Den aktuelle studien var ikke matchet for alder og kjønn, noe som kan påvirke tolkningen av resultatene. Forfatterne anfører imidlertid at de ikke fant noen klar sammenheng med alder og kjønn i sitt materiale.

Hva kan mekanismen være? En ny studie fra Storbritannia har gransket 22 tilfeller av cerebral venøs trombose oppstått etter å ha fått AstraZeneca vaksinen - 16 av disse var under 50 år og 14 var kvinner. Felles for disse var at de hadde uvanlige antistoffer mot blodplatefaktor 45-6. Det kan se ut til at vaksinene utløser et autoimmunt angrep som forårsaker dannelse av store blodpropper som i sin tur medfører en betydelig reduksjon i antall blodplater i blodet.

I Storbritannia er nå anbefalingen at personer under 30 år bør få et alternativ til AstraZeneca-vaksinen. Begrunnelsen er at i alle alders- og risikogrupper er de potensielle fordelene med vaksinasjon langt større enn de potensielle skadevirkningene, bortsett fra blant personer under 30 år7.

Leger oppfordres til å være oppmerksomme på denne mulige men svært sjeldne komplikasjonen med blodproppdannelse ikke bare i hjernen, men også andre steder i kroppen. Symptomer man skal se etter, er kortpusthet, hodepine, svimmelhet, muskelsvakhet, magesmerter, ryggsmerter, kvalme og brekninger hos en person innen 3 uker etter vaksinasjon8.

Uansett alle disse observasjonene, blir konklusjonen at koronavaksinene er svært trygge. Risikoen for å utvikle en livstruende blodpropp er langt høyere med covid-19 enn med vaksinen. Sjansen for at dette skal skje etter vaksinasjon angis å være mellom 1 per 100.000 og 1 per 1 million, mens tall fra USA viser at sjansen for å dø av covid-19 er 1 per 6008. Det er store aldersforskjeller: 74 prosent av de som har dødd av covid i USA, var 65 år eller eldre, 21 prosent var 45 til 64 år og 4 prosent var under 45 år9

Kilder

Referanser

  1. Mahase E. Covid-19: AstraZeneca vaccine is not linked to increased risk of blood clots, finds European Medicine Agency. BMJ2021;372:n774. doi:10.1136/bmj.n774 pmid:33741638 PubMed
  2. Mahase E. Covid-19: US suspends Johnson and Johnson vaccine rollout over blood clots. BMJ2021;373:n970. doi:10.1136/bmj.n970 pmid:33849896 PubMed
  3. Torjesen I. Covid-19: Risk of cerebral blood clots from disease is 10 times that from vaccination, study finds. BMJ 2021;373:n1005, published 16 April 2021. Doi: 10.1136/bmj.n1005 DOI
  4. Taquet M, Husain M, Geddes JR, Luciano S, Harrison PJ. Cerebral venous thrombosis: a retrospective cohort study of 513 284 confirmed COVID-19 cases and a comparison with 489 871 people receiving a COVID-19 mRNA vaccine. osf.io
  5. Scully M, Singh D, Lown R, et al. Pathologic Antibodies to Platelet Factor 4 after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination published online ahead of print, 2021 Apr 16. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2105385. doi:10.1056/NEJMoa2105385 DOI
  6. Cines DB, Bussel JB. SARS-CoV-2 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia. N Engl J Med. 2021 Apr 16. doi: 10.1056/NEJMe2106315.
  7. Mahase E. AstraZeneca vaccine: Blood clots are “extremely rare” and benefits outweigh risks, regulators conclude. BMJ2021;373:n931. doi:10.1136/bmj.n931 pmid:33832929 PubMed
  8. Goodman B. Researchers Detail More Cases of Rare Clots Tied to COVID Vaccines - Medscape - Apr 16, 2021. www.medscape.com
  9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Covid-19 Mortality Overview. Data as of 27.01.2022. nhi.no