Nyhetsartikkel

Risiko for fedme hos barn

Hvilken innvirkning har det at et barn blir født stort, på dets risiko for å bli overvektig/fet, når mor har eller utvikler diabetes i svangerskapet?

Stort barn ved fødselen (large for gestational age, LGA) var en sterkere markør enn diabetes hos mor (maternell diabetes) for å bli overvektig eller fet i tidlig barndom, viste en observasjonsstudie fra Canada1.

Forskerne undersøkte sammenhengen mellom maternell diabetes under svangerskapet (kategoriene var ingen diabetes, svangerskapsdiabetes eller kjent diabetes før graviditeten), å være LGA, å amme de første fem månedene etter fødselen, med risikoen for barnet til å bli overvektig eller fet. 81.226 førskolebarn født mellom januar 2005 og august 2013 ble inkludert i studien. De fleste med kjent diabetes hadde type 2 diabetes.

Forskerne fant at 21 prosent av kontrollgruppen og 43 prosent av gruppen med diabetes/LGA ble overvektige eller fete. For LGA var den tilskrivbare risikoen signifikant høyere (39 prosent) enn for både maternell svangerskapsdiabetes (16 prosent) eller kjent diabetes (15 prosent). Risikoen ved både svangerskapsdiabetes og LGA var 50 prosent, og for kombinasjonen kjent diabetes + LGA var risikoen 39 prosent. Sannsynligheten for å være overvektig/fet i barndommen var lavere blant dem som ble ammet i alle gruppene, unntatt for svangerskapsdiabetes/LGA og kjent diabetes/LGA (både type 1 og 2).

Forfatterne av artikkelen skriver at de håper disse funnene bidrar til å styrke opplysningskampanjer som råder kvinner som planlegger å bli gravid, om å være klar over at deres vekt og vektøkning og blodsukkernivå under svangerskapet kan ha en betydelig innvirkning på den fremtidige helsen til barnet.

Kilder

Referanser

  1. Kaul P, Bowker SL, Savu A, et al. Association between maternal diabetes, being large for gestational age and breast-feeding on being overweight or obese in childhood. Diabetologia, published 13 November 2018 . doi:10.1007/s00125-018-4758-0 DOI