Nyhetsartikkel

Risiko for beinbrudd blant pasienter med T2DM

Pasienter med diabetes type 2 har høyere beintetthet enn jevnaldrende. Likevel har de høyere risiko for beinbrudd.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Pasienter med diabetes type 2 har økt risiko for skjelettbrudd enn jevnaldrende på tross av at de tenderer til å ha høyere beintetthet. Studier viser at disse pasientene har 50 til 70 prosent høyere risiko for beinbrudd.

Skrøpelighet (frailty) og flere fall muligens på grunn av diabetisk mikrovaskulær sykdom eller hypoglykemiske episoder, er blitt postulert som forklaringer.

I en prospektiv kohortstudie fokuserte forskerne på forholdet mellom "frailty" (Frailty index) og risikoen for beinbrudd blant pasienter med diabetes type 21.

Frailty index brukes til å måle helsestatus hos eldre mennesker, et mål som kombinerer alder og sårbarhet. Frailty index består av variabler som indikerer helsesvikt, som sykdommer, tegn, symptomer, unormale laboratoriefunn, kognitive forstyrrelser og problemer med å klare dagliglivets aktiviteter.

Av 3149 deltakere var 70 prosent kvinner og 138 hadde diabetes. Studien viste at pasienter med diabetes hadde høyere beintetthet og høyere "frailty index" enn de ikke-diabetiske kontrollene, og at de tross høyere beintetthet hadde flere lavenergibrudd som hoftebrudd (HR 2.6, 95% KI 1.0-6.4). Forfatterne fastslo også at skrøpelighet (frailty) signifikant påvirker sammenhengen mellom diabetes og beinbrudd: jo mer skrøpelig (høy frailty index), jo høyere risiko for beinbrudd blant voksne med diabetes.

Det er mulig at "frailty" er en markør for varighet av diabetes, insulinbruk, og/eller mikrovaskulær sykdom. En slik indikator kan være nyttig i vurderingen av bruddrisiko blant eldre med diabetes.

Kilder

Referanser

  1. Li G, Prior JC, Leslie WD, et al . Frailty and risk of fractures in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2019 Jan 28;EPub Ahead of Print . doi:10.2337/dc18-1965 DOI