Nyhetsartikkel

Risiko for intrakranial blødning med NOACs vs aspirin

Både NOACs og aspirin brukes til å forebygge kardiale embolier, men hvilken betydning har doseringen av de ulike NOACs?

Non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOACs) er at attraktivt valg i forebyggingen av slag hos personer med atrieflimmer som er i risiko for å utvikle kardiale embolier. Men vi vet ikke om enkelte NOACs innebærer økt risiko for intrakraniale blødninger sammenlignet med aspirin.

Effekt og sikkerhet av NOACs hos pasienter med atrieflimmer er veletablert1.

I en systematisk oversikt basert på metaanalyse av randomiserte kliniske studier studerte forskerne risikoen for intrakranial blødning med ulike NOACs vs aspirin på andre indikasjoner enn atrieflimmer2. Odds ratioer (OR) med 95% konfidensintervall ble brukt som mål på sammenhengen mellom individuelle NOACs vs aspirin og risikoen for intrakraniale blødninger.

Fem studier ble inkludert i analysen og 39.398 individer inngikk i analysen. Resultatene viste at rivaroxaban 15 til 20 mg dosert en gang daglig var forbundet med økt risiko for intrakranial blødning (OR 3.31, 95% KI 1.42 til 7.72) sammenlignet med aspirin. Rivaroxaban 10 mg daglig derimot viste ikke økt risiko for intrakranial blødning vs aspirin (OR 1.41, 95% KI 0.93 til 2.21).

Forskerne konkluderer at rivaroxaban 15 til 20 mg daglig innebærer en klart økt risiko for intrakranial blødning, mens lavere doser med rivaroxaban og apixaban ikke var det, noe som betyr at risikoen er doseavhengig. Det må anføres at rivaroxaban i doser på 10 mg er vist i tidligere studier å ha dårligere forebyggende effekt på risikoen for kardiovaskulære hendelser enn aspirin.

Det etterlyses kvalitetsstuder som sammenligner spesifikke NOACs med ulike doser og aspirin hos pasienter uten atrieflimmer, men med potensiale for å forårsake kardiale embolier som kan medføre slag (f.eks. abnorme atrier, forstørret venstre atrium).

Det var færre data på andre NOACs, men forskerne angir at indirekte sammenligninger tyder på at dabigatran i doser på 110 til 150 mg to ganger daglig, og edoxaban i doser på 30 til 60 mg en gang daglig, synes å ha samme risiko som aspirin.

Kilder

Referanser

  1. Cameron C, Coyle D, Richter T, et al. Systematic review and network meta-analysis comparing antithrombotic agents for the prevention of stroke and major bleeding in patients with atrial fibrillation. BMJ Open. 2014;4(6):e004301.
  2. Huang WY, Singer DE, Wu YL, et al. Association of intracranial hemorrhage risk with non-vitamin K antagonist oral anticoagulant use vs aspirin use: a systematic review and meta-analysis. JAMA Neurol. 2018 Aug 13 . DOI: 10.1001/jamaneurol.2018.2215 DOI