Nyhetsartikkel

Risikofaktorer for intrakranielle komplikasjoner etter mindre hodeskader

Hva er den kliniske betydningen av bevissthetstap og posttraumatisk amnesi hos pasienter med mindre hodeskader?

Ulike retningslinjer for mindre hodeskader fokuserer på pasienter med Glasgow Coma Scale (GCS) skåre 13-15 og tap av bevissthet eller posttraumatisk amnesi, mens den kliniske håndteringen av pasienter uten tap av bevissthet eller amnesi ofte er uklar.

I den aktuelle studien så forskerne på effekten av eller fravær av tap av bevissthet eller posttraumatisk amnesi på intrakranielle komplikasjoner til mindre hodeskader1.

I en prospektiv, multisenter, kohort studie i Nederland ble alle pasienter med stumpe hodetraumer og GCS-skåre på 15 inkludert i perioden 2015 til 2017. Traumatiske funn og nevrokirurgiske intervensjoner ble vurdert hos pasienter med og uten tap av bevissthet/posttraumatisk amnesi.

Av totalt 3914 pasienter hadde 2249 (58 prosent) verken tap av bevissthet eller posttraumatisk amnesi og hos 305 (8 prosent) var slike opplysninger ikke kjent. Traumatiske funn var tilstede hos 153/1360 (11 prosent) med bevissthetstap/amnesi og hos 67/2249 (3 prosent) av pasientene uten disse funnene. Fem pasienter uten bevissthetstap/amnesi hadde potensielle nevrokirurgiske lesjoner og en pasient gjennomgikk nevrokirurgisk intervensjon.

Tap av bevissthet og posttraumatisk amnesi var sterkt assosiert til traumatiske funn på CT med justerte odds ratioer på henholdsvis 2.9 (95% KI 2.2-3.8) og 3.5 (95% KI 2.7-4.6). 

Studien tyder på at bevissthetstap og posttraumatisk amnesi er uavhengige risikofaktorer for traumatiske intrakranielle komplikasjoner. Et lite, men ikke ubetydelig antall pasienter uten disse risikofaktorene, er også i risiko for intrakranielle komplikasjoner.

Kilder

Referanser

  1. Foks KA, Dijkland SA, Lingsma HF, et al. Risk of Intracranial Complications in Minor Head Injury: The Role of Loss of Consciousness and Post-Traumatic Amnesia in a Multi-Center Observational Study. Journal of Neurotrauma VOL. 36, NO. 16, published 29 Jul 2019. doi:10.1089/neu.2018.6354 DOI