Nyhetsartikkel

Risiko for iskemisk hjertesykdom og slag hos kjøttspisere, fiskespisere og vegetarianere

En britisk kohortstudie sammenlignet forekomsten av iskemisk hjertesykdom og hjerneslag blant personer med tre ulike typer kosthold: kjøttspisere, fiskespisere og vegetarianere.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En britisk prospektiv kohortstudie undersøkte nye tilfeller av iskemisk hjertesykdom og hjerneslag blant 48 188 deltakere uten tidligere kardiovaskulær sykdom eller hjerneslag og som ble klassifisert som kjøttspisere, fiskespisere og vegetarianere1. Kjøttspiserne kunne spise fisk, melkeprodukter eller egg, mens fiskespiserne konsumerte fisk men ikke kjøtt. Deltakerne ble fulgt over en periode på 18.1 år.

I starten av studien ble det brukt et spørreskjema til å inndele deltakerne i kostholdskategorier.

Resultatene viste at det var signifikant lavere insidens av iskemisk hjertesykdom blant fiskespisere og vegetarianere versus kjøttspisere (HR 0.87 og HR 0.78 respektive). Selvrapporterte opplysninger om kroppsmasseindeks, diabetes, høyt kolesterol og høyt blodtrykk minsket disse sammenhengene noe (HR 0.90). Insidensen av totale tilfeller av hjerneslag var høyere blant vegetarianere enn blant kjøttspisere (HR 1.20). Denne forskjellen skyldtes først og fremst høyere forekomst av hemorragiske hjerneslag (HR 1.43).

Forekomsten av iskemisk hjertesykdom og hjerneslag var påvirket av hvilke typer kjøtt som ble spist, men ytterligere studier behøves for å avklare dette.

Konklusjon: I denne studien hadde fiskespisere og vegetarianere lavere forekomst av iskemisk hjertesykdom enn kjøttspisere, men vegetarianere hadde høyere forekomst av hemorragiske og totale antall hjerneslag.

Kilder

Referanser

  1. Tong TYN, Appleby PN, Bradbury KE, et al. Risks of ischaemic heart disease and stroke in meat eaters, fish eaters, and vegetarians over 18 years of follow-up: results from the prospective EPIC-Oxford study. BMJ 2019;366:l4897. doi:10.1136/bmj.l4897 DOI