Nyhetsartikkel

Risiko for kardiovaskulær sykdom ved ulike typer kosthold

En britisk studie har sett på hvem har høyest risiko for kardiovaskulær insidens og død: vegetarianere, fiskespisere, fisk- og fjørfespisere eller kjøttspisere?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kardiovaskulær sykdom er fortsatt blant de 10 hyppigste årsakene til død på verdensbasis1. Det er beregnet at 10 millioner dødsfall kan tilskrives et dårlig kosthold med lavt inntak av frukt og grønnsaker, lavt inntak av sjømatprodukter og høyt inntak av rødt og prosessert kjøtt2. Dagens kostanbefalinger oppmuntrer mennesker til å begrense inntaket av rødt og prosessert kjøtt og øke inntaket av frukt, grønnsaker og fisk.

Blant de mest populære diettene er vegetarisk eller vegansk kosthold3. Disse diettene er assosiert med lavere kardiovaskulær og kreft  risiko sammenlignet med ikke-vegetariske dietter som følge av deres høyere innhold av fiber, vitaminer, mineraler og lavere innhold av mettet fett. De relative fordelene med vegetarkosthold har imidlertid i liten grad blitt studert.

Formålet med den aktuelle studien4 publisert i European Heart Journal var å sammenligne insidens og mortalitetsrisiko for kardiovaskulær sykdom blant mennesker med ulike typer kosthold: vegetarianere, fiskespisere, fisk- og fjærfespisere og kjøttspisere basert på data fra UK Biobank.

Totalt inngikk 422 791 deltakere i studien, hvorav 55 prosent var kvinner. På grunnlag av et spørreskjema ble deltakerne inndelt i de fire typene kosthold. Kjøttspisere utgjorde 95 prosent av kohorten og hadde klart hyppigere forekomst av fedme enn de andre gruppene. Etter en median oppfølgingstid på 8.5 år hadde fiskespiserne sammenlignet med kjøttspiserne, lavere risiko for insidente kardiovaskulære hendelser. Også vegetarianerne hadde lavere risiko for kardiovaskulær sykdom sammenlignet med kjøttspiserne.

Tilstand Spisemønster Hazard ratio
Hjerteinfarkt Kjøttspisere 1.0
Vegetarianere 0.79
Fiskespisere 0.7
Fisk- og fjørfespisere 0.88
Hjertesvikt Kjøttspisere 1.0
Vegetarianere 0.99
Fiskespisere 0.78
Fisk- og fjørfespisere 0.94
Hjerneslag Kjøttetere 1.0
Vegetarianere 0.84
Fiskespisere 0.79
Fisk- og fjørfespisere 0.81

Forfatterne konkluderer at å spise fisk heller enn kjøtt og fjørfe var forbundet med lavere risiko for ulike kardiovaskulære sykdommer. Vegetarisme var kun forbundet med lavere insidens av kardiovaskulær sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016;37(29):2315-2381. doi:10.1093/eurheartj/ehw106 DOI
  2. GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2019;393(10184):1958-1972. doi:10.1016/S0140-6736(19)30041-8 DOI
  3. Rosenfeld DL, Burrow AL. Vegetarian on purpose: Understanding the motivations of plant-based dieters. Appetite. 2017 Sep 1;116:456-463. doi: 10.1016/j.appet.2017.05.039. DOI
  4. Petermann-Rocha F, Parra-Soto S, Gray S, et al. Vegetarians, fish, poultry, and meat-eaters: who has higher risk of cardiovascular disease incidence and mortality? A prospective study from UK Biobank published online ahead of print, 2020 Dec 14. Eur Heart J. 2020;ehaa939. doi:10.1093/eurheartj/ehaa939 DOI