Nyhetsartikkel

Risiko for sportsrelatert plutselig hjertedød blant kvinner

Vi hører om sportsrelaterte tilfeller av plutselig hjertestans blant menn ganske ofte, men nesten aldri blant kvinner. Hvorfor?

I en oversiktsartikkel i European Heart Journal1 oppsummeres hva vi vet om insidens, karakteristika og kliniske korrelater til sportsrelaterte tilfeller av plutselig hjertedød hos kvinner versus menn2.

Det store skillet mellom kvinner og menn ved denne tilstanden er den betydelige forskjellen i insidens (antall nye tilfeller) mellom kjønnene - mann:kvinne ratio spenner fra 7:1 til 32:1. Data fra Frankrike viser en insidens blant kvinner på 0.59-2.17 per million sportsdeltakelse-år sammenlignet med 11.34 til 33.84 blant menn3. Tall fra USA viser en insidens på 0.66 blant kvinner per million idrettsår versus 5.01 blant menn4.

Kan dette skyldes at kvinner deltar mindre i sportsaktiviteter? Nei, skriver forfatterne, tall fra ulike idretter viser at kvinner er omtrent like mye involvert i idrett som menn.

Det er også blitt forklart med at kvinner deltar mindre i utholdenhetsidretter, men det stemmer heller ikke. For kvinner deltar i like høy grad i de mest krevende utholdenhetsidretter som maratonløping, landveissykling, triatlon og langrenn. Idretter hvor alvorlige hendelser omtrent utelukkende er rapportert å forekomme hos menn.

Insidensen av plutselig hjertedød blant kvinner som deltar i idrett, er først og fremst knyttet til antallet som driver med den aktuelle idretten. Det er flere absolutte tilfeller innenfor store kvinneidretter som basketball (i USA) og fotball (i Europa). Jogging, sykling og svømming er også blant de idrettene som oftest er forbundet med plutselig hjertedød blant begge kjønn5.

Ifølge forfatterne viser dataene at sport ikke er årsaken til plutselig hjertedød blant idrettsaktive, men det er en utløsende faktor for en underliggende hjertesykdom. De vanligste årsakene er kardiomyopatier (hypertrofisk eller arytmogenisk kardiomyopati), koronar arteriesykdom eller kanalopatier (lang QT-tid syndrom, tidlig repolarisering, katekolaminerg ventrikkeltakykardi). Det ser faktisk ut til at kvinner med slike underliggende hjertesykdommer, sjeldnere enn menn opplever maligne arytmier. Muligens skyldes dette hormonelle forskjeller. Når det foreligger en arytmogen tilstand, er forhøyet testosteron eller lavt østradiol oftere forbundet med høyere risiko for maligne ventrikulære arytmier.

Det er uklart hvilken betydning dopingmidler har. Anabole androgene steroider er forbundet med kardial hypertrofi, arytmier og plutselig hjertedød. En rekke studier viser at kvinner i langt mindre grad enn menn misbruker anabole steroider6, noe som reduserer deres risiko.

Kilder

Referanser

  1. Deepthi Rajan, Rodrigue Garcia, Jesper Svane, Jacob Tfelt-Hansen, Risk of sports-related sudden cardiac death in women, European Heart Journal, 2021;, ehab833, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab833
  2. Pelliccia A. Risk of Sports-Related Sudden Cardiac Death in Women. Commentary. Practice Update, December 29, 2021. www.practiceupdate.com
  3. Marijon E, Bougouin W, Celermajer DS et al. Characteristics and outcomes of sudden cardiac arrest during sports in women. Circ Arrhythm Electrophysiol 2013; 6:1185–1191. DOI: 10.1161/CIRCEP.113.000651 DOI
  4. Van Camp SP, Bloor CM, Mueller FO, Cantu RC, Olson HG. Nontraumatic sports death in high school and college athletes. Med Sci Sports Exerc 1995;27: 641–647. PMID: 7674867. PubMed
  5. Kimura Y, Noda T, Otsuka Y et al. Potentially lethal ventricular arrhythmias and heart failure in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: what are the differences between men and women? JACC Clin Electrophysiol 2016;2:546–555. DOI: 10.1016/j.jacep.2016.02.019 DOI
  6. Harmer PA. Anabolic-androgenic steroid use among young male and female athletes: is the game to blame? Br J Sports Med 2010;44:26–31. DOI: 10.1136/bjsm.2009.068924 DOI