Nyhetsartikkel

Risikofaktorer for hjerneslag

Risikoen for hjerneslag er både genetisk betinget og livsstilsbetinget. Hva er viktigst?

Mange av oss bekymrer oss mer om hjerneslag enn om akutt koronart syndrom eller plutselig død fordi vi frykter å måtte leve med en uførhet og bli en byrde for vår familie.

Vi vet fra familiehistorier og tvillingstudier at genetiske faktorer påvirker insidensen av slag. En rekke genetiske loci er identifisert som er forbundet med økt risiko for slag.

I en prospektiv kohortstudie fra Storbritannia (N = 306.473) vurderte forfatterne sammenhengen mellom genetiske risikofaktorer, det å ha en sunn livsstil og risiko for slag1. Mens de genetiske faktorene økte risikoen for slag med 35 prosent, så økte en usunn livsstil risikoen for slag med 66 prosent sammenlignet med de med en sunn livsstil. Faktorer som røyking, usunt kosthold, KMI > 30 og mangel på regelmessig fysisk aktivitet økte risikoen mer enn og uavhengig av de genetiske risikofaktorene. Betydningen av en usunn livsstil var større blant menn enn blant kvinner.

Budskapet fra studien er at klinikere bør oppfordre pasientene til å spise mer frukt, grønnsaker, fisk og redusere inntaket av mettet fett. Klinikere bør veie pasientene ved hvert legebesøk og sammenligne vekten med tidligere besøk, og eventuelt oppfordre pasienten til vektreduksjon før problemet kommer ut av kontroll. Og vi bør oppfordre pasientene til økt fysisk aktivitet.

Vi kan ikke velge bort våre foreldre, men som klinikere kan vi oppmuntre pasientene til å endre sine vaner.

Kilder

Referanser

  1. Rutten-Jacobs LCA, Larsson SC, Malik R, et al. Genetic risk, incident stroke, and the benefits of adhering to a healthy lifestyle: cohort study of 306 473 UK Biobank participants. BMJ 2018;363:k4168. doi:10.1136/bmj.k4168 DOI