Nyhetsartikkel

Risikofaktorer for post-covid-19 tilstand

En systematisk oversikt og metaanalyse har sett på hvem som er i risiko for å utvikle en post-covid-19 tilstand.

Selv om SARS-CoV-2 viruset fortsatt er med oss, kan det være på plass med en liten oppsummering. De offisielle tallene viser at det har vært knapt 700 millioner påviste tilfeller av covid-19 og knappe 7 millioner døde av sykdommen på verdensbasis1. Sannsynligvis foreligger en betydelig underregistrering.

I likhet med tidligere epidemier med virus fra coronavirusfamilien er det mange som har utviklet vedvarende symptomer som utmattelse, nedsatt livskvalitet, kortpustethet og psykologiske problemer. Disse vedvarende postvirale symptomene har vært en stor belastning for helsetjenesten. Ulike navn har blitt brukt til å beskrive denne tilstanden: post-akutt covid-19 syndrom, persisterende post-covid-19 syndrom, long covid-19. WHO har definert post-covid-19 tilstand som fortsatt å ha symptomer 3 måneder etter sykdomsdebut og med en varighet på minst 2 måneder2.

Post-covid-19 tilstand (PCC) er en kompleks heterogen lidelse som har påvirket livene til millioner av mennesker globalt. Identifisering av potensielle risikofaktorer for å bedre forstå hvem som er i faresonen for å utvikle PCC er viktig fordi det vil gi mulighet for tidlig og passende klinisk støtte.

En systematisk oversikt og metaanalyse publisert i JAMA Internal Medicine3 har sett på risikofaktorer assosiert med post-covid-19 tilstand. Hvilke individer er i risiko for å utvikle denne tilstanden?

Studien baserer seg på 41 originalstudier med tilsammen 860.783 pasienter. Metaanalysen viste at følgende faktorer var assosiert med PCC (OR = odds ratio):

  • Kvinne, OR 1,56 (95% KI 1.41-1.73)
  • Alder, OR 1,21 (95% KI 1,11-1,33)
  • Høy BMI, OR 1.15 (95% KI 1.15 (95% KI 1.08-1.23)
  • Røyking, OR 1,10 (95% KI 1.07-1.13)
  • Komorbide tilstander, OR 2,48 (95% KI 1,97-3,13)
  • Tidligere hospitalisering eller innleggelse på intensivenhet, OR 2,37 (95% KI 2,18-2,56)

Pasienter som hadde blitt vaksinert mot covid-19 med 2 doser, hadde signifikant lavere risiko for å utvikle PCC sammenlignet med pasienter som ikke var vaksinerte, OR 0,57 (95% KI 0,43-0,76).

Denne systematiske oversikten og metaanalysen viste ifølge forfatterne at visse demografiske egenskaper som alder og kjønn, komorbiditeter og alvorlig covid-19 var assosiert med økt risiko for post-covid-19 tilstand, mens vaksinasjon hadde en beskyttende rolle mot utvikling av sekveler. Disse funnene kan muliggjøre en bedre forståelse av hvem som kan utvikle post-covid-19 tilstand og gir ytterligere dokumentasjon for gevinstene med vaksinasjon.

Kilder

Referanser

  1. Worldometer. Coronavirus. Page visited March 24, 2023. www.worldometers.info
  2. World Health Organization. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021. Accessed November 28, 2022. www.who.int
  3. Tsampasian V, Elghazaly H, Chattopadhyay R, et al. Risk Factors Associated With Post−COVID-19 Condition: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. Published online March 23, 2023. doi:10.1001/jamainternmed.2023.0750 DOI