Nyhetsartikkel

Risikosituasjonen for covid-19, influensa, RSV, kikhoste

Hva har pandemien gjort med immuniteten i befolkningen? Ekspertene tror vi vil få en heftig vinter med økt forekomst av influensa, RS-virus og kikhoste. Og hva med covid-19?

Folkehelseinstituttet har publisert en situasjonsrapport om covid-19-epidemien i Norge1. De antar at det er sannsynlig at vi denne vinteren får en bølge av covid-19 og epidemier av influensa, RSV-infeksjon og kanskje også kikhoste. De tre sistnevnte epidemiene kan bli større enn vi er vant til fra før pandemien. Dette kan starte før jul, men mest sannsynlig blir den største belastningen i januar og februar. Hele helsetjenesten må forberede seg på økt belastning.

Situasjonen er for øyeblikket ganske fredelig, men det er tegn på en ny koronabølge med økt smittespredning og økende antall sykehusinnleggelser. Nye omikron-undervarianter ser ut til å omgå immunitet bedre enn tidligere undervarianter. Foreløpig er det lav influensaaktivitet, få smittes med RS-virus og det er svært få påviste tilfeller av kikhoste.

Så hvorfor denne antakelsen om oppblussing av luftveisinfeksjoner til vinteren?

En nyhetsartikkel i Nature har sett på dette2. Hovedbudskapet er at restriksjonene knyttet til covid-19 har gjort oss mer sårbare mot nye virus. Beskyttelsestiltakene under pandemien førte til en markant nedgang i spredningen av andre luftveisinfeksjoner. Influensa- og RS-virus forsvant i 2020 og 2021, men de kommer nå tilbake heftigere enn før, ifølge ekspertene.

Vår immunitet er svekket. Vanligvis eksponeres vi for ulike virus hele tiden, noe som holder immunsystemet vårt konstant på alerten, produserer antistoffer og angriper de inntrengende mikrobene. Det styrker immunsystemet. Men nå har vi i over to år isolert oss og unngått disse eksponeringene. Det har oppstått en "immunitets gjeld" ("immunity debt") som en beskrivelse på denne reduksjonen i befolkningens immunitetsnivå.

En foreløpig ukjent faktor er om covid-19 vil bli en sesongsykdom slik som influensa og RS-virus, eller om den vil fortsette slik den har vært, med sporadiske utbrudd gjennom året.

Og hva med rhinovirusene, den vanligste årsaken til forkjølelse? Ifølge ekspertene har forekomsten av disse infeksjonene i liten grad blitt påvirket av covid-19 restriksjonene. Det kan være på grunn av deres hardførhet. De er mindre utsatt for uttørking og kan vedvare lenger i miljøet.

Og hvordan samvirker disse virusene? Hvordan konkurrerer de og interfererer med hverandre? Erfaringene fra covid-19 pandemien kan tyde på at infeksjon med ett virus kan forsterke vårt medfødte immunsystem som kan forhindre infeksjon med et annet virus. Omikron kan se ut til å ha hatt den effekten på influensaviruset og gitt oss en kortvarig beskyttelse mot influensa. Eller kanskje forklaringen er at oppblussingen av omikron fikk folk til å bruke ansiktsmaske og holde større avstand til andre?

Folkehelseinstituttet innrømmer at situasjonen fortsatt er uforutsigbar når det gjelder covid-19. Derimot mener de det er svært sannsynlig at det blir en influensaepidemi i vinter, men vi vet ikke hvilket influensavirus som vil dominere. Det samme gjelder RS-virus - det er mindre immunitet i befolkningen, særlig blant små barn. Også kikhoste regner Folkehelseinstituttet det vil bli mer av det kommende året.

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Risiko ved covid-19-epidemien, influensa, RSV-infeksjon og kikhoste i Norge. Publisert 08.11.2022. www.fhi.no
  2. Willyard C. Flu and colds are back with a vengeance — why now? Nature News. Published 10 November 2022. www.nature.com