Nyhetsartikkel

Rødlysterapi - har det effekt?

Rødlysterapi eller fotobiomodulering er en ny behandlingsmetode som testes ut på en rekke kliniske tilstander. Den kliniske nytten av metoden er foreløpig uavklart, men prinsippet er fascinerende.

Rødlysterapi beskrives som en behandling som kan hjelpe hud, muskelvev, nervevev og andre deler av kroppen til å helbrede skader og sykdommer1-3. Lysbehandlingen eksponerer pasienten for lave nivåer av rødt eller nær-infrarødt lys. Infrarødt lys er en type energi øynene våre ikke kan se, men som kroppen kan føle som varme. Rødt lys ligner infrarødt med den forskjellen at du kan se det. Rødlysterapi kalles også lavnivålaserterapi, laveffektlaserterapi og fotobiomodulering (PBM).

Med rødlysterapi eksponeres huden eller andre deler av kroppen for en lyskilde med smalspektret LED-lys eller laser med rødt lys. Teorien er at mitokondrier, cellenes kraftgeneratorer, absorberer rødlyset og lager mer energi. Det antas at det er enzymet cytokrom-C-oksidase som absorberer det røde eller nær-infrarøde lyset4. Noen eksperter tror dette hjelper cellene med å reparere seg selv og bli sunnere. Noe som kan bidra til heling av skadet eller sykt vev. Fordi rødlysterapi virker på cellulært og mitokondrielt nivå, angis det at terapien kan ha en rekke gunstige effekter i kroppen og på et vidt spekter av lidelser5.

Rødlysterapi bruker svært lave nivåer av varme og skader ikke hud eller organer. Metoden har vært kjent en stund, men det finnes få kvalitetsstudier og dermed er det uavklart om slik behandling faktisk virker eller er bedre enn annen behandling. Det finnes små studier som antyder effekt på demens6, temporomandibulær dysfunksjon7-8, hårtap9, artrosesmerter, tendinopatier10og aldersforandringer av huden11-12.

I senere tid har forskere og klinikere begynt å se på effekten av rødlysterapi ved Parkinsons sykdom. Dopaminerge nevroner er ved Parkinsons sykdom spesielt utsatt for energisvingninger på grunn av deres høye basalenergibehov, noe som er bakgrunnen for at mitokondriell dysfunksjon er lansert som en mulig underliggende faktor i utviklingen av sykdommen. Men hvordan kan rødlysterapi nå inn til basalgangliene, substansia nigra? Hvilke nevroprotektive mekanismer og eventuelle biologiske effekter har behandlingen? Det er ting man ikke vet per i idag. Men rødlysterapi beskrives som en potensiell ny terapi ved Parkinsons sykdom, en behandling som kan bidra til å dempe eller forsinke den nevrodegenerative prosessen.

I en pilotstudie5, "proof-of-concept" studie, med 12 pasienter med Parkinsons sykdom ble seks pasienter randomisert til å starte med rødlysterapi (fotobiomodulering) gitt transkranialt, intranasalt, mot halsen og mot abdomen. De andre seks pasientene startet samme behandling 14 uker senere. Etter 12 ukers behandling fortsatte pasientene behandlingen hjemme. Pasientene ble undersøkt etter 4 og 12 uker og etter 1 år. Resultatene viste at mål på mobilitet, kognisjon, dynamisk balanse og fine motoriske ferdigheter var signifikant bedre etter 12 uker, og de holdt seg opptil 1 år.

Forskerne bak pilotstudien konkluderer at det er en trygg og potensielt effektiv behandling for en rekke kliniske tegn og symptomer ved Parkinsons sykdom. Forbedringene vedvarte så lenge som behandlingen ble gitt, i opptil 1 år ved en tilstand som forventes å forverres innenfor et slikt tidsrom. Det er gunstig at behandlingen kan gis som hjemmebehandling. Resultatene indikerer at en større randomisert, kontrollert studie behøves.

Det er for tidlig å konkludere om rødlysterapi faktisk har klinisk relevante effekter, men det er en metode som griper om seg og hvor det er en betydelig forskningsaktivitet. Fremtiden vil vise om metoden har noen plass i klinikernes verktøykasse.

Kilder

Referanser

 1. Pagán CN, Sachdev P. What Is Red Light Therapy? WebMD. Published November 29, 2021. www.webmd.com
 2. Cleveland Clinic. Red Light Therapy. Published 12.01.2021. my.clevelandclinic.org
 3. Sinha G. Trials begin for a new weapon against Parkinson's: light. Science News. Published 17 Sep 2020. www.science.org
 4. Hamblin MR. Mechanisms and mitochondrial redox signaling in Photobiomodulation. Photochem Photobiol. 2018;94(2):199–212. doi: 10.1111/php.12864.
 5. Liebert A, Bicknell B, Laakso EL, et al. Improvements in clinical signs of Parkinson's disease using photobiomodulation: a prospective proof-of-concept study. BMC Neurol. 2021 Jul 2;21(1):256. doi: 10.1186/s12883-021-02248-y.
 6. Liu CR, Liou YM, Jou JH. Pilot Study of the Effects of Bright Ambient Therapy on Dementia Symptoms and Cognitive Function. Front Psychol. 2021;12:782160. Published 2021 Dec 24. doi:10.3389/fpsyg.2021.782160 DOI
 7. Panhoca VH, Lizarelli Rde F, Nunez SC, et al. Comparative clinical study of light analgesic effect on temporomandibular disorder (TMD) using red and infrared led therapy. Lasers Med Sci. 2015;30(2):815-822. doi:10.1007/s10103-013-1444-9 DOI
 8. Ahmad SA, Hasan S, Saeed S, Khan A, Khan M. Low-level laser therapy in temporomandibular joint disorders: a systematic review. J Med Life. 2021 Mar-Apr;14(2):148-164. doi: 10.25122/jml-2020-0169.
 9. Barikbin B, Khodamrdi Z, Kholoosi L, et al. Comparison of the effects of 665 nm low level diode Laser Hat versus and a combination of 665 nm and 808nm low level diode Laser Scanner of hair growth in androgenic alopecia published online ahead of print, 2017 May 17. J Cosmet Laser Ther. 2017;10.1080/14764172.2017.1326609. doi:10.1080/14764172.2017.1326609 DOI
 10. Tripodi N, Feehan J, Husaric M, Sidiroglou F, Apostolopoulos V. The effect of low-level red and near-infrared photobiomodulation on pain and function in tendinopathy: a systematic review and meta-analysis of randomized control trials. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2021;13(1):91. Published 2021 Aug 14. doi:10.1186/s13102-021-00306-z DOI
 11. Ablon G. Phototherapy with Light Emitting Diodes: Treating a Broad Range of Medical and Aesthetic Conditions in Dermatology. J Clin Aesthet Dermatol. 2018;11(2):21-27. PMID: 29552272 PubMed
 12. Jagdeo J, Austin E, Mamalis A, Wong C, Ho D, Siegel DM. Light-emitting diodes in dermatology: A systematic review of randomized controlled trials published online ahead of print, 2018 Jan 22. Lasers Surg Med. 2018;50(6):613-628. doi:10.1002/lsm.22791 DOI