https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/rss no-bok Helse Copyright 2020 NHI.no Finger- og fotvorter <p> <a href="/sykdommer/hud/papler-nuppete-utslett/vorter/" title="Finger- og fotvorter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/w54sp3z3jloti028x7oa/5024-2-vorter-periunguale.jpg" alt="Finger- og fotvorter"/> </a> Vorter er små utvekster i huden, oftest på hender, fingre og føtter. De fleste vorter blir borte av seg selv, men det kan ta lang tid. </p> /sykdommer/hud/papler-nuppete-utslett/vorter/ 18a5771a-4518-4bcd-935d-d8ca6746176c nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 12.38.29 +00:00 Behandlingsopplegget ved hjerneslag <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/hjerneslag-behandlingsopplegget/" title="Behandlingsopplegget ved hjerneslag"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/770io56ycm9dq7a1xrym/31541-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Behandlingsopplegget ved hjerneslag"/> </a> Å komme seg igjen etter et hjerneslag omfatter flere behandlingsfaser: Akutt behandling, oppfølgende behandling og rehabilitering. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/hjerneslag-behandlingsopplegget/ 1eeaa07e-6fe5-4310-9937-e4d2126f1893 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 11.51.31 +00:00 Alkohol og hjerte- og karsykdom <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/kost-trening-og-hjerte/alkohol-og-hjerte-og-karsykdom/" title="Alkohol og hjerte- og karsykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ska69ye6s1b30c9lb4n3/32538-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Alkohol og hjerte- og karsykdom"/> </a> Jevnlig inntak av alkohol i moderate mengder kan ha en gunstig effekt på risikoen for hjerte- og karsykdom. Spesielt har rødvin blitt trukket fram som et mulig "sunt" innslag i kosten. Balansen mellom gunstige og uheldige virkninger kan imidlertid være hårfin. </p> /sykdommer/hjertekar/kost-trening-og-hjerte/alkohol-og-hjerte-og-karsykdom/ 30ace3c3-20c7-4507-9eba-a01dd305f3f2 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 11.46.37 +00:00 Tidlig behandling av hjerneslag <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/hjerneslag-tidlig-behandling/" title="Tidlig behandling av hjerneslag"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1wictbj94joos0ry7es1/5046-2-bedre-prognose-ved-hjerneslag.jpg" alt="Tidlig behandling av hjerneslag"/> </a> Akutt hjerneslag er et brått innsettende funksjonstap som skyldes en plutselig forandring i hjernens blodforsyning. Det er en tilstand som krever rask og nøyaktig diagnostikk og tidlig behandling. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/hjerneslag-tidlig-behandling/ e71746ea-7999-480d-ae74-efa9efdadbf0 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 11.21.47 +00:00 Mosjon og hjertesykdom <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/mosjon-og-hjertesykdom/" title=" Mosjon og hjertesykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/an59lfe9f588grnc52v6/7467-2-tur.jpg" alt=" Mosjon og hjertesykdom"/> </a> Mosjon og trening reduserer forekomsten av hjertesykdom. </p> /sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/mosjon-og-hjertesykdom/ 4d80e447-e40f-451b-a875-68f6b9221a4f nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 11.13.24 +00:00 Forebygging av hjerneslag, noen råd <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/hjerneslag-forebygging/" title="Forebygging av hjerneslag, noen råd"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/0emg4sqsb0lfx8z7hn3q/10324-2-royking-roykeslutt.jpg" alt="Forebygging av hjerneslag, noen råd"/> </a> Et hjerneslag oppstår når blodtilførselen til en del av hjernen nedsettes eller opphører. Området i hjernen som ikke får nok blod, blir helt eller delvis ødelagt. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/hjerneslag-forebygging/ e9e29e26-6869-4f1a-a1e0-f8a577d803bd nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 11.05.24 +00:00 Akutt koronarsyndrom <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/akutt-koronarsyndrom/" title="Akutt koronarsyndrom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4mhrx5ga13pypre8qztx/31545-2-aterosklerose.jpg" alt="Akutt koronarsyndrom"/> </a> Akutt koronarsyndrom er betegnelsen på akutt oppståtte brystsmerter som skyldes forsnevring av en eller flere av hjertets koronararterier, og som uten snarlig behandling kan føre til hjerteinfarkt. </p> /sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/akutt-koronarsyndrom/ 16bdf5fe-fcd5-4026-a231-1d9ee45a30d1 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 10.56.05 +00:00 Risikofaktorer for rytmeforstyrrelser i hjertet <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/hjertearytmier-risikofaktorer/" title=" Risikofaktorer for rytmeforstyrrelser i hjertet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8wkbr95zjtg3p8nrpmp9/55696-2-hjerte.jpg" alt=" Risikofaktorer for rytmeforstyrrelser i hjertet"/> </a> En rekke ulike ytre eller indre faktorer kan øke risikoen for å utvikle rytmeforstyrrelser i hjertet, såkalte arytmier. </p> /sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/hjertearytmier-risikofaktorer/ e0f6ff44-8e04-4309-954c-e29a8fce8fe2 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 10.31.14 +00:00 Forstyrret kroppsoppfatning etter hjerneslag <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/forstyrret-kroppsoppfatning-etter-hjerneslag/" title="Forstyrret kroppsoppfatning etter hjerneslag"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/si6qvojp43w6dhrvn3b5/5188-2-eldre.jpg" alt="Forstyrret kroppsoppfatning etter hjerneslag"/> </a> Mange som har hatt et hjerneslag får forstyrrelser i kroppsoppfatningen. Dette medfører at man f.eks. har problemer med å orientere seg eller utføre bestemte handlinger. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/hjerneslag-og-blodninger/forstyrret-kroppsoppfatning-etter-hjerneslag/ 8d92dd35-9f13-4b70-864f-927070436680 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 10.23.09 +00:00 Diagnostikk ved hjertearytmi <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/hjertearytmi-diagnostikk/" title="Diagnostikk ved hjertearytmi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jfric022odan4bnjflbx/46190-2-ekg.jpg" alt="Diagnostikk ved hjertearytmi"/> </a> For å stille diagnosen hjertearytmi, må legen spørre om og undersøke hva som kan utløse den uregelmessige hjerterytmen, for eksempel om du har hjertesykdom eller en unormalt fungerende skjoldkjertel. </p> /sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/hjertearytmi-diagnostikk/ 3247e468-5040-4471-9203-e1dae51ca3e5 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 10.17.01 +00:00 Astma hos barn <p> <a href="/sykdommer/barn/lunger-og-luftveier/astma-hos-barn/" title="Astma hos barn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/rytt8h0tln7p2twvfk01/6921-2-barn-adhd.jpg" alt="Astma hos barn"/> </a> Astma er en kronisk sykdom som gir anfallsvise pustevansker på grunn av trange luftveier. Typiske symptomer er piping i brystet, pustevansker og hoste. Symptomene er ofte verst om natten. </p> /sykdommer/barn/lunger-og-luftveier/astma-hos-barn/ d70de42b-aa32-4262-801e-04da53d22b87 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 10.05.43 +00:00 Infarkt i tarm <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/infarkt-i-tarm/" title="Infarkt i tarm"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/dixi47lah9vshkd3o57o/39748-2-fordoyelseskanalen.jpg" alt="Infarkt i tarm"/> </a> Akutt tilstopping av blodårer i tarmen kan utløse et akutt sykdomsbilde med sterke magesmerter. Tilstanden kan bli livstruende. </p> /sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/infarkt-i-tarm/ aea23da8-1b98-406e-abd7-afc650428ecb nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 06.46.18 +00:00 Sprekkdannelse i hovedpulsåren - aortadisseksjon <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/hovedpulsaren-sprekkdannelse/" title="Sprekkdannelse i hovedpulsåren - aortadisseksjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/gpxqyabihnme2s9qlswv/Hjerte_og_blod-rer.jpg" alt="Sprekkdannelse i hovedpulsåren - aortadisseksjon"/> </a> Aorta er navnet på hovedpulsåren. Det kalles aortadisseksjon når det oppstår en rift inne i hovedpulsåren slik at blod trenger inn i veggen i blodåren. </p> /sykdommer/hjertekar/blodaresykdom/hovedpulsaren-sprekkdannelse/ d62fe973-604e-475c-8b2c-ed5f26764a9d nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 06.37.58 +00:00 Øv på middels vanskelige ord: M (1 av 5) <p> <a href="/quiz/ord-quiz-medium/ov-pa-middels-vanskelige-ord-m1/" title="Øv på middels vanskelige ord: M (1 av 5)"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/514sddawd7291w0nw82y/ord_middels.jpg" alt="Øv på middels vanskelige ord: M (1 av 5)"/> </a> Øve på fagord? Her har du godt med tid, og holder på så lenge du ønsker. Det er totalt 20 ord i denne quizen. </p> /quiz/ord-quiz-medium/ov-pa-middels-vanskelige-ord-m1/ 0b875017-7cab-4290-9fb9-7f9d7f18befa nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 06.34.00 +00:00 Akutt lungeødem <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/lungeodem-akutt/" title="Akutt lungeødem "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2ryezjfiirnr5ak9vhyn/7106-2-behandling.jpg" alt="Akutt lungeødem "/> </a> Akutt lungeødem skyldes som regel akutt hjertesvikt. Den vanligste forklaringen er et plutselig oppstått alvorlig hjerteinfarkt. Tilstanden krever umiddelbar behandling. </p> /sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/lungeodem-akutt/ 82a9e7ca-0d4d-4ea2-b09e-082c304ade35 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.07.2020 05.40.58 +00:00 Sjekk av brystene <p> <a href="/sykdommer/kvinne/diverse/egenundersokelse-av-bryster/" title="Sjekk av brystene"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mvusfqpw74eep0p5oebc/6859-2-egenundersokelse-bryst.jpg" alt="Sjekk av brystene"/> </a> Sjekk av brystene som du selv gjennomfører regelmessig er den sikreste måten å tidlig oppdage forandringer i brystene på. Du vil ofte finne kuler som er melkekjertler, arr, bindevevsknuter eller cyster. Ved å regelmessig undersøke brystene dine, vil du kunne bli bedre kjent med hvordan forandringer i brystene kommer og går med menstruasjonssyklus og lettere oppdage om det kommer til nye kuler. </p> /sykdommer/kvinne/diverse/egenundersokelse-av-bryster/ 956c504d-0ecc-43ef-a6e6-b440be232269 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 13.43.06 +00:00 Behandling av brystkreft <p> <a href="/sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-behandling/" title="Behandling av brystkreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3ynir19qdkoatdvqbux8/36660-2-brystkreftoperert.jpg" alt="Behandling av brystkreft"/> </a> Det er mange faktorer som spiller inn når man skal velge behandling for brystkreft. Her kan du lese mer. </p> /sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-behandling/ 16c669e3-a132-41a0-916b-d3738b54929e nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 11.57.41 +00:00 Hjertebank og urolig hjerte <p> <a href="/symptomer/hjerte-og-kar/hjertebank/" title="Hjertebank og urolig hjerte"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ea21qrm4l4dzv3ntoysv/31538-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Hjertebank og urolig hjerte"/> </a> Normalt legger du ikke merke til at hjertet slår. Hjertebank oppleves som ubehagelig fordi du da blir oppmerksom på din egen hjerteaktivitet, ved for eksempel for høy hvilepuls og ekstraslag. </p> /symptomer/hjerte-og-kar/hjertebank/ ce691116-8e28-41a8-9b30-079fa059a8a1 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 11.32.37 +00:00 Brystsmerter <p> <a href="/symptomer/hjerte-og-kar/brystsmerter/" title="Brystsmerter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9kvokrb8rk8j3je0d7ms/10617-2-brystsmerte.jpg" alt="Brystsmerter"/> </a> Brystsmerter kan dreie seg om alt fra bagatellmessige årsaker, som fordøyelsesbesvær og stress, til alvorlige medisinske akuttsituasjoner som hjerteinfarkt og blodpropp i lungene. </p> /symptomer/hjerte-og-kar/brystsmerter/ f1fed4ab-a21f-4541-b557-52b3c1a34cb4 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 11.28.08 +00:00 Åreforkalkning, aterosklerose <p> <a href="/kroppen-var/sykdomsprosesser/areforkalkning/" title="Åreforkalkning, aterosklerose"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/s694q9jpeegmeih2khna/Aterosklerose.jpg" alt="Åreforkalkning, aterosklerose"/> </a> Aterosklerose er avleiringer av kolesterol på innsiden av arteriene. Aterosklerosen øker med mengden kolesterol og mettet fett i kosten. Risikoen for å ha aterosklerose gjenspeiles i blodets kolesterolinnhold og øker med alderen. </p> /kroppen-var/sykdomsprosesser/areforkalkning/ 228eb872-99c3-4a17-8725-20f2855b24c6 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 11.14.35 +00:00 Åndedrett og sirkulasjon <p> <a href="/kroppen-var/funksjoner/pusting-og-sirkulasjon/" title="Åndedrett og sirkulasjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/b7acytcxtm1nvhnjsxa7/15005-2-blodceller.jpg" alt="Åndedrett og sirkulasjon"/> </a> Oksygen fra innåndingsluften passerer over i blodet i lungenes alveoler. Oksygenet transporteres ut til alt vev i kroppen knyttet til proteinet hemoglobin i de røde blodcellene . </p> /kroppen-var/funksjoner/pusting-og-sirkulasjon/ 04849684-af11-43a6-82fc-fd0b2732b42a nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 11.00.42 +00:00 Hjertet og blodårer <p> <a href="/kroppen-var/organer/hjerte-og-blodarer/" title="Hjertet og blodårer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/cax9t7fsj0arz51k9jrf/24285-2-hjerte-og-blod.jpg" alt="Hjertet og blodårer"/> </a> Blodet er kroppens transportsystem. Hjertet pumper blodet rundt i kroppens blodårer. Arteriene bringer oksygenrikt blod ut til kroppens vev. Vener bringer oksygenfattig blod tilbake til hjertet. </p> /kroppen-var/organer/hjerte-og-blodarer/ 9faeeb25-aa65-4dcc-8751-de586167be39 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 10.54.57 +00:00 Annonsørinnhold fra Centric Care /annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-centric-care/ 7fa65059-bf1f-4e99-be86-2788e7250432 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 09.07.00 +00:00 Kan plutselig død hos idrettsutøvere forhindres? <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/plutselig-dod-hos-idrettsutovere/" title="Kan plutselig død hos idrettsutøvere forhindres? "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hiqdtomcg97yr9gt5hrx/6394-2-startfelt-friidrett.jpg" alt="Kan plutselig død hos idrettsutøvere forhindres? "/> </a> Plutselig død hos idrettsutøvere rammer cirka 1 av 200 000 unge idrettsutøvere per år. De aller fleste tilfellene skyldes feil med hjertet. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/plutselig-dod-hos-idrettsutovere/ 28c6f5f7-c637-4b8a-a4b5-737ac6a6a022 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 08.18.10 +00:00 Risiko ved lange flyreiser <p> <a href="/livsstil/reise/lange-flyreiser/" title="Risiko ved lange flyreiser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/s3km6idrhy5xvfbihi2w/6185-2-fly.jpg" alt="Risiko ved lange flyreiser"/> </a> For å nå ferieparadiset må vi noen ganger tilbringe mange timer på fly. Det øker risikoen for blodpropp, men det finnes tiltak du kan gjøre for å redusere risikoen for slike hendelser. </p> /livsstil/reise/lange-flyreiser/ 04a61eef-337f-471f-a49f-037f4b939c82 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.07.2020 06.23.59 +00:00 Svar på koronatest i kjernejournal <p> <a href="/annonsorinnhold/helsedirektoratet/svar-pa-koronatest-i-kjernejournal/" title="Svar på koronatest i kjernejournal"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/gaz3ah1pl03xsgkqww7k/iStock-1161412655_Cropped.jpg" alt="Svar på koronatest i kjernejournal"/> </a> Helsepersonell kan nå, fra 2. juli kl. 0600, se svar på pasientens covid-19-relaterte prøvesvar så snart prøven er analysert og besvart, uavhengig av hvor analysen er gjort. Pasienten kan selv få svaret ved å logge seg på Helsenorge.no med for eksempel Bank-ID. </p> /annonsorinnhold/helsedirektoratet/svar-pa-koronatest-i-kjernejournal/ b84c9642-e741-4833-9acd-067dc5624eb5 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 20.00.00 +00:00 Tester og undersøkelser ved brystkreft <p> <a href="/sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-utredning/" title="Tester og undersøkelser ved brystkreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/w750iior39yi7jq3wmm9/6855-2-mammografi-lege.jpg" alt="Tester og undersøkelser ved brystkreft"/> </a> Brystkreft oppdages som regel gjennom rutineundersøkelser eller ved at du har selv oppdaget en kul eller forandringer i brystet som ble utredet videre. </p> /sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-utredning/ 945d8117-ab37-4a6e-8477-1e61d32c79df nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 11.56.47 +00:00 Brystkreft, varselstegn <p> <a href="/sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-varselstegn/" title=" Brystkreft, varselstegn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/0zerkito9dy2t2pprtmj/6854-2-brystkreft.jpg" alt=" Brystkreft, varselstegn"/> </a> De fleste kuler som oppdages i brystene, er ufarlige. Men oppdager du en ny kul som du er usikker på, bør du få den vurdert av lege. </p> /sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-varselstegn/ 3a6fe678-6fd7-466e-8a79-fadc34200d33 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 11.42.36 +00:00 Brystkreft, noen faktaopplysninger <p> <a href="/sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-noen-fakta/" title="Brystkreft, noen faktaopplysninger"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3ynir19qdkoatdvqbux8/36660-2-brystkreftoperert.jpg" alt="Brystkreft, noen faktaopplysninger"/> </a> Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. Fire av fem som rammes er over 50 år, og arv øker risikoen for å utvikle brystkreft. </p> /sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-noen-fakta/ 04a0a412-8632-412f-9fb9-18b96bb553cc nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 11.35.59 +00:00 Arvelig brystkreft <p> <a href="/sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-arvelig/" title="Arvelig brystkreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7p0haqo8yllqrfgx5rth/6860-2-mammografi2.jpg" alt="Arvelig brystkreft"/> </a> Arvelig brystkreft tilskrives i de fleste tilfeller to unormale gener kalt BRCA1 og BRCA2. Ved mistanke om arvelig brystkreft, bør kvinnen få veiledning og eventuelt tilbud om genprøver for å kartlegge risikoen. </p> /sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-arvelig/ b598d7f0-bf57-4753-aaf9-8fc4c6305e96 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 11.23.05 +00:00 Rehabilitering etter hjertesykdom <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/rehabilitering-etter-hjertesykdom/" title="Rehabilitering etter hjertesykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8abla1wai179k6kkx61v/31549-2-trening.jpg" alt="Rehabilitering etter hjertesykdom"/> </a> Hjerterehabilitering er et allsidig program som er laget for å hjelpe deg til å gjenvinne en bedre helse, hva enten du har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjertekirurgi eller du har andre hjertesykdommer. </p> /sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/rehabilitering-etter-hjertesykdom/ 6ea45433-c53e-4891-b743-72850dc4a762 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 11.08.03 +00:00 Hvorfor oppstår brystkreft? <p> <a href="/sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-arsaker/" title="Hvorfor oppstår brystkreft?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hd337lg928keat1p48a8/6856-2-brystkreft-selvundersokelse.jpg" alt="Hvorfor oppstår brystkreft?"/> </a> Hvorfor oppstår brystkreft? Arv kan være en viktig risikofaktor, men vel halvparten av de som rammes av brystkreft har ingen andre risikofaktorer for å utvikle brystkreft enn kjønn og alder. </p> /sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-arsaker/ 5098989e-904a-4833-8fa1-c0862b8ddbb9 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 10.20.08 +00:00 Mitralstenose <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/klaffesykdom/mitralstenose/" title="Mitralstenose"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/wkyk4sdmc7d8so7m36h0/10122-2-mitralstenose.jpg" alt="Mitralstenose"/> </a> Mitralklaffen befinner seg mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer. Etter gjennomgått giktfeber opplever noen at klaffen forkalkes, åpningen gjennom klaffen innsnevres og det kan over tid utvikles hjertesvikt. </p> /sykdommer/hjertekar/klaffesykdom/mitralstenose/ 1433164f-245c-4296-992b-7c2d58cf45bb nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 10.19.50 +00:00 Brystkreft, oversikt <p> <a href="/sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-en-oversikt/" title="Brystkreft, oversikt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/vrydnbfviqr87syyyj68/11601-2-tankefull.jpg" alt="Brystkreft, oversikt"/> </a> Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftformen i den vestlige verden. Prognoser viser at behandlingen gir stadig bedre resultater. Mer enn åtte av ti er fortsatt i live fem år etter at diagnosen er stilt. </p> /sykdommer/kreft/brystkreft/brystkreft-en-oversikt/ b7e9d8b9-22c5-41a8-b9b2-66ba298c7a66 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 09.33.29 +00:00 For høy kalsium, veiviser <p> <a href="/symptomer/hormoner-og-naring/for-hoy-kalsium-veiviser/" title="For høy kalsium, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/dfxwijvl6h9cyr4xzrp3/COLOURBOX8823799.jpg" alt="For høy kalsium, veiviser"/> </a> Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen, og som er viktig som byggestein i skjelettet og for normal cellefunksjon. Vanlige årsaker til for høy kalsium kan være for høy aktivitet i biskjoldkjertlene, kreftsykdom og analysefeil. </p> /symptomer/hormoner-og-naring/for-hoy-kalsium-veiviser/ 8644f885-dd86-4a21-bdaf-496f8662f772 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 08.38.51 +00:00 Bildequiz uke 27 2020 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-27-2020/" title="Bildequiz uke 27 2020"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9arzdrlbchud12z0wxle/10840-2-bildequiz1.jpg" alt="Bildequiz uke 27 2020"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-27-2020/ c66fcea9-9129-43e1-acc5-35ff5ac9f975 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 08.32.38 +00:00 Mitralklaffsvikt <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/klaffesykdom/mitralinsuffisiens/" title="Mitralklaffsvikt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/i5iug3epfg8zhc8ngjwo/58829-2-hjerteklaff.jpg" alt="Mitralklaffsvikt"/> </a> Mitralklaffen er navnet på hjerteklaffen mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer. Når blodet strømmer i feil retning gjennom klaffen, foreligger mitralklaffesvikt. </p> /sykdommer/hjertekar/klaffesykdom/mitralinsuffisiens/ 6f500955-4999-4387-abc0-698b74853756 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 08.24.29 +00:00 For lavt kalsium, veiviser <p> <a href="/symptomer/hormoner-og-naring/for-lav-kalsium-veiviser/" title="For lavt kalsium, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/db5weta1sigv6p6kja76/11301-2-blodprove-genetisk-prove-blod.jpg" alt="For lavt kalsium, veiviser"/> </a> For lavt kalsium forekommer sjelden og gir få symptomer. Vanlige årsaker kan være vitamin D-mangel, underernæring, hypoparatyreoidisme, nyresvikt, betennelse i bukspyttkjertelen, medikamenter, alkoholmisbruk, og annen alvorlig sykdom. </p> /symptomer/hormoner-og-naring/for-lav-kalsium-veiviser/ 8b0a7d52-0c15-4810-b703-14eaa30e2067 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 08.12.25 +00:00 Covid-19 og postinfeksiøs immunitet <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/covid-19-og-postinfeksios-immunitet/" title="Covid-19 og postinfeksiøs immunitet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/r6j1jn4bxwprb5bspj71/6916-2-blodprover.jpg" alt="Covid-19 og postinfeksiøs immunitet"/> </a> Vi vet foreløpig lite om immunitet etter gjennomgått covid-19 infeksjon. Blir vi immune og hvor lenge varer immuniteten? Bare fremtidige studier kan gi oss svar. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/covid-19-og-postinfeksios-immunitet/ 613fcf38-1346-42d9-b6b9-bc35cae76e8d nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 08.06.38 +00:00 Feber hos småbarn, veiviser <p> <a href="/symptomer/barn/feber-hos-smabarn-veiviser/" title="Feber hos småbarn, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1w8mkgdvhj4eo7n87et7/11537-2-feber.jpg" alt="Feber hos småbarn, veiviser"/> </a> Hva er feber? Hvorfor oppstår feber, og hva er vanlige årsaker til feber hos småbarn? </p> /symptomer/barn/feber-hos-smabarn-veiviser/ 817d86b6-a4e4-40c7-b8db-d03ffd40b8a6 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.07.2020 07.38.13 +00:00