Nyhetsartikkel

Rutinemessig SSRI etter hjerneslag?

Det har hersket usikkerhet om dette spørsmålet. En ny studie gir et tydelig svar.

Temaside om Korona

Flere små studier har vist at rutinemessig bruk av SSRI (fluoksetin) etter hjerneslag, uavhengig av om pasienten var deprimert, førte til bedre funksjon etter hjerneslaget. En Cochrane metaanalyse fra 2012, hvor totalt 52 studier og 4000 pasienter var inkludert, konkluderte at bruk av SSRI syntes å redusere fysisk avhengighet, redusere uførhet og nevrologisk svekkelse, og redusere angst og depresjon etter hjerneslag1.

Forfatterne av metaanalysen påviste imidlertid ulike metodologiske svakheter i en stor andel av studiene, og var derfor usikre på gyldigheten av konklusjonene. Det ble anbefalt å gjennomføre store randomiserte, kontrollerte forsøk med god metodikk for endelig å svare på spørsmålet om SSRI skal være en del av rutinebehandlingen etter hjerneslag.

Svært tydelig resultat

Flere miljø har tatt ballen, og tre RCT'er ble igangsatt. Den største av dem, FOCUS-studien, er nå ferdig og publisert i Lancet2. I denne multisenterstudien, gjennomført ved 103 sykehus i Storbritannia, ble til sammen 3127 pasienter med akutt hjerneslag inkludert til behandling med fluoksetin 20 mg daglig eller placebo. Både behandlere, testere, pleiepersonell og pasienter var blindet for tildelt behandlingsgruppe. Det primære effektmålet var funksjonsnivå etter 6 måneder.

Resultatet var svært tydelig – funksjonsnivået basert på et godt validert måleverktøy (modified Rankin Scale), var helt likt i gruppene.

Blant sekundære effektmål ble det i gruppen som ble behandlet med SSRI funnet noe lavere forekomst av depresjon etter 6 måneder, 13,4% vs 17,2% - som gir NNT ca. 26 for å forebygge ett tilfelle av depresjon. Gruppen som ble behandlet med SSRI hadde også signifikant flere benbrudd – 2,8% vs 1,4% - som gir NNH 70 – ett ekstra benbrudd for hver 70 pasienter behandlet.

Konklusjon

Konklusjonen er at fluoksetin ikke kan anbefales for å bedre funksjon, og heller ikke for å forebygge depresjon hos pasienter med hjerneslag.

Studien er en grundig og godt gjennomført RCT med et stort antall inkluderte pasienter, og den er ikke industrisponset. Det er derved gode grunner til å stole mer på denne ene studien enn på resultatene fra meta-analysen av 52 studier med usikker kvalitet.

Kilder

Referanser

  1. Mead GE, Hsieh CF, Lee R, Kutlubaev MA, Claxton A, Hankey GJ, Hackett ML. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for stroke recovery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD009286. DOI: 10.1002/14651858.CD009286.pub2. DOI
  2. FOCUS Trial Collaboration. Effects of fluoxetine on functional outcomes after acute stroke (FOCUS): a pragmatic, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet 2018. PMID: 30528472 PubMed