Nyhetsartikkel

Ryggsmerter hos eldre - hvilke medisiner er best?

Noen medisiner er tryggere og mer effektive i behandlingen av ryggsmerter hos eldre. Blant de foretrukne er paracetamol og NSAIDs. Sistnevnte har noe bedre effekt, men større risiko for bivirkninger.

De fleste eldre opplever nakke og lave ryggsmerter som kan bli så ille at de må oppsøke lege. Medikamenter spiller en viktig rolle i smertehåndteringen, men de har sine begrensninger blant eldre mennesker som følge av nedsatt lever- og nyrefunksjon, komorbiditet og polyfarmasi.

Formålet med den aktuelle studien publisert i Drugs & Aging1 var å undersøke effekt og sikkerhet av medikamenter som brukes til å lindre ryggsmerter. 138 dobbelblinde, placebokontrollerte studier ble identifisert. Pasientene skulle være 65 år eller eldre.

Medikamentene som ble vurdert, var NSAIDs, paracetamol, kortikosteroider, gabapentin og pregabalin, antispastiske og antispasmodiske muskelavslappende midler, trisykliske antidepressiva, serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRI-hemmere), tramadol og opioider.

Blant de viktigste funnene og anbefalingene1-2 var at:

  • Paracetamol hadde god effekt og en gunstig sikkerhetsprofil ved ryggsmerter.
  • NSAIDs hadde større effekt enn paracetamol. På grunn av gastrointestinale problemer og renale risikofaktorer bør NSAIDs brukes i lavere doser enn blant yngre personer. 
  • Gabapentin og pregabalin hadde blandet effekt ved nevropatisk smerte som isjias. De forårsaket hyppig svimmelhet og gangvansker og anbefales eventuelt brukt i lavere doser.
  • SNRI-er hadde god effekt for nevropatisk smerte og en mer gunstig sikkerhetsprofil enn trisykliske antidepressiva, som ifølge forskerne bør unngås i denne aldersgruppen.
  • Tramadol hadde noe effekt hos eldre pasienter, men denne medikamentgruppen er mer egnet hos personer i alderen under 65 år. De virker imidlertid godt sammen med paracetamol, men innebærer risiko for sedasjon, magesmerter, forstoppelse og avhengighet. Langvarig bruk krever gradvis nedtrapping.
  • Tradisjonelle opioider bør unngås i behandlingen av ryggsmerter hos eldre på grunn av deres vanedannende effekter. Imidlertid kan de være aktuelle ved alvorlige, refraktære smerter, men det krever isåfall tett oppfølging for å unngå misbruk.
  • Kortikosteroider hadde minst effekt i behandlingen av uspesifikke ryggsmerter.
  • Det advares mot muskelavslappende medisiner som baklofen fordi de øker risikoen for sedasjon og fall.

Forfatterne skriver til slutt at når det er mulig, bør medikamenter mot ryggsmerter hos eldre brukes i lave terapeutiske doser med hensyn til polyfarmasi, potensielt redusert nyre- og levermetabolisme og komorbide medisinske lidelser.

 

Kilder

Referanser

  1. Fu JL, Perloff MD. Pharmacotherapy for Spine-Related Pain in Older Adults. Drugs Aging 39, 523–550 (2022). Doi: 10.1007/s40266-022-00946-x DOI
  2. Brooks M. Safest, Most Effective Medications for Spine-Related Pain in Older Adults? Medscape Medical News. Published July 11, 2022. www.medscape.com