Informasjon

Salisylatbruk og makuladegenerasjon

Det er uklart hvilken effekt regelmessig salisylatbruk har på utviklingen av aldersrelatert makuladegenerasjon. En stor amerikansk studie har bidratt til mer kunnskap.

Temaside om Korona

Bakgrunn

Salisylat brukes hyppig for å lindre smerter og som hjertekar profylakse. Bruken av salisylater er bekymringsfull for øyeleger når det vurderes øyekirurgi samt i forhold til aldersrelatert makuladegenerasjon. Dette er en tilstand der skarpsynsenteret i netthinnen skades med den følge at synet blir betydelig redusert. En studie har sett på sammenhengen mellom vanlig salisylatbruk og forekomsten av aldersrelatert makuladegenerasjon1.

Materiale og metode

The Beaver Dam Study er en longitudinell populasjonsbasert studie av aldersrelatert makuladegenerasjon i Wisconsin, USA. Deltakerne blir undersøkt hvert 5. år over en 20-årsperiode (fra 1988-1990 til 2008-2010). Ved starten av studien var deltakerne fra 43 til 86 år (n = 4926). Ved kontrollene ble deltakerne spurt om de hadde brukt salisylat regelmessig minst to ganger per uke i mer enn tre måneder.

De viktigste utfallsmålene var nyoppstått tidlig makuladegenerasjon, sen makuladegenerasjon og to undertyper av sen makuladegenerasjon, bedømt ved retinafotografier og et standardisert graderingssystem.

Resultater

Gjennomsnittlige observasjonstid var 14,8 år. Det ble registrert 512 nye tilfeller av tidlig aldersrelatert makuladegenerasjon og 117 nye tilfeller av sen degenerasjon i løpet av studien. Regelmessig bruk av salisylat 10 år før retinaundersøkelsen var forbundet med sen makuladegenerasjon (hazard ratio 1,63, CI 1,01-2,63). For undertyper av aldersrelatert makuladegenerasjon var sammenhengen enda klarere (hazard ratio 2,20, CI 1,20-4,15).

Salisylatbruk 5 år og 10 år før retinaundersøkelsen var ikke forbundet med økt forekomst av tidlig aldersrelatert makuladegenerasjon.

Konklusjon

I en kohort av voksne personer var salisylatbruk 5 år før retinaundersøkelsen ikke forbundet med økt forekomst av tidlig eller sen aldersrelatert makuladegenerasjon. Derimot var regelmessig salisylatbruk 10 år før undersøkelsen forbundet med en liten men statistisk signifikant økning i risikoen for nye tidlige og neovaskulære tilfeller av aldersrelatert makuladegenerasjon.

Temaet er kontroversielt. I to tidligere studier fant man ingen økning i risikoen for å utvikle aldersrelatert makuladegenerasjon blant salisylatbrukere. En annen studie viste at salisylatbruk faktisk reduserte risikoen for å utvikle aldersrelatert makuladegenerasjon. Det kan også innvendes at den aktuelle studien delvis var retrospektiv med risiko for at pasienten ikke husket sin salisylatbruk (recall bias).

Kilder

Referanser

  1. Klein BE, Howard KP, Gangnon RE, et al. Long-term use of aspirin and age-related macular degeneration. JAMA 2012 Dec 19; 308(23): 2469-78.