Nyhetsartikkel

Sammenheng mellom akne og kosthold

Akne er en sjenerende tilstand som rammer både unge og voksne. I den aktuelle studien så forskerne på sammenhengen mellom akne og kost blant voksne over 25 år.

Temaside om Korona

Akne rapporteres å være den vanligste kroniske inflammatoriske hudlidelsen i verden1. Hyppigst er forekomsten i aldersgruppen 15 til 17 år. Prevalens av akne blant voksne over 25 år er ca. 50 prosent, oftere blant kvinner enn menn2. I den voksne aknegruppen er det to distinkte populasjoner: pasienter som har utviklet akne i ungdomstiden og som vedvarer, og de som har utviklet akne i voksen alder.

Akne blant voksne har flere psykologiske effekter som lav selvfølelse, misnøye med egen kropp, sosial isolasjon og depressive symptomer3. Akne rapporteres å ha de samme emosjonelle, sosiale og psykologiske konsekvenser som kroniske sykdommer som astma, artrose, epilepsi og diabetes.

Akne er en kronisk, multifaktoriell inflammatorisk sykdom. Sammenhengen mellom inntak av melkeprodukter, fett og sukkerholdig mat og tilstedeværelse og progresjon av akne er uklar. I den aktuelle studien var formålet å studere denne sammenhengen blant voksne med akne.

Studien var en tverrsnittstudie som del av en pågående kohortstudie i Frankrike. Totalt 24.452 deltakere besvarte i flere runder et spørreskjema om forekomst av akne og ulike spørsmål om kosthold. Gjennomsnittsalderen var 57 år og 75 prosent var kvinner. Av disse rapporterte 11.324 personer (46 prosent) om tidligere eller nåværende akne. Etter å ha justert for mulige konfunderende faktorer, fant forskerne en signifikant sammenheng mellom nåværende akne og inntak av fett og sukkerprodukter (odds ratio, OR, 1.54, 95% KI 1.09-2.16), sukkerholdige drikker (OR 1.18, 95% KI 1.01-1.38) og melk (OR 1.12, 95% KI 1.00-1.25). Et energitett kosthold med høyt forbruk av fete og sukkerholdige produkter var forbundet med nåværende akne (OR 1.13, 95% KI 1.05-1.18).

Forfatterne konkluderer at inntak av melk, sukkerholdige drikker, fete og sukkerholdige produkter var assosiert med nåværende akne hos voksne. Funn som er nær identiske med resultatene fra en studie av unge voksne som NHI publiserte i 20144.

Kilder

Referanser

  1. Hay RJ, Johns NE, Williams HC, et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions. J Invest Dermatol. 2014;134(6):1527-1534. doi:10.1038/jid.2013.446 DOI
  2. Collier CN, Harper JC, Cafardi JA, et al. The prevalence of acne in adults 20 years and older published correction appears in J Am Acad Dermatol. 2008 May;58(5):874. Cafardi, Jennifer A added. J Am Acad Dermatol. 2008;58(1):56-59. doi:10.1016/j.jaad.2007.06.045 DOI
  3. Hull PR, D’Arcy C. Acne, depression, and suicide. Dermatol Clin. 2005;23(4):665-674. doi:10.1016/j.det.2005.05.008 DOI
  4. Burris J, Rietkerk W, Woolf K. Relationships of self-reported dietary factors and perceived acne severity in a cohort of New York young adults. J Acad Nutr Diet. 2014;114(3):384-392. doi:10.1016/j.jand.2013.11.010 DOI