Nyhetsartikkel

Sammenheng mellom hjerteinfarkt og været

Påvirker været risikoen for å få hjerteinfarkt?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette var utgangspunktet for en stor, svensk, prospektiv studie som har sett på sammenhengen mellom værforholdene og dag til dag insidensen av hjerteinfarkt1.

Forskerne sammenholdt data over værforholdene med alle tilfeller av hjerteinfarkt i perioden 1998 til 2013. Alle pasienter som ble henvist til en koronar enhet i Sverige, ble inkludert i studien. Totalt inngikk 274.029 pasienter i datanalysene. Av disse fikk 92.044 pasienter diagnosen ST-elevert hjerteinfarkt.

Gjennomsnittsalderen var 71,7 år. Insidensen av hjerteinfarkt økte med fallende lufttemperatur, lavere lufttrykk, kraftigere vind og kortere varighet av solskinn. Den mest fremtredende sammenhengen var for lufttemperaturen, der 1-SD (standard deviasjon) i lufttemperatur (7.4°C) var forbundet med en 2,8 prosent reduksjon i risiko for hjerteinfarkt. Resultatene var konsistente både for ikke-ST-elevasjons hjerteinfarkt og ST-elevasjons hjerteinfarkt.

Forfatterne av studien legger frem flere mulige forklaringen på denne sammenhengen:

  • Kald luft induserer vasokonstriksjon, noe som kan føre til rupturer av arterieplakk og påfølgende hjerteinfarkt.
  • Økt forekomst av luftveisinfeksjoner og influensa under kuldeperiodene. Infeksjoner forårsaker mer inflammasjon overalt i kroppen, inklusive i koronare plakk, som kan rupturere og utløse infarkt.
  • I de kalde månedene er folk mer passive, de beveger seg mindre og endrer kostholdet, noe som kan føre til flere infarkt.

En kunne tro at snømåking også påvirket risikoen for hjerteinfarkt. Den sammenhengen var det dessverre ikke mulig å belyse i denne studien, men forskerne så at med økende snøfall, var det en økning i forekomsten av hjerteinfarkt.

Kilder

Referanser

  1. Mohammad MA, Koul S, Rylance R, et al. Association of weather with day-to-day incidence of myocardial infarction. A SWEDEHEART Nationwide Observational Study. JAMA Cardiol. Published online October 24, 2018 . doi:10.1001/jamacardio.2018.3466 DOI