Nyhetsartikkel

Sammenheng mellom polyfarmasi og kløe

Med stadig flere tilgjengelige medisiner øker forekomsten av polyfarmasi. Uttalt kløe er en av de mest plagsomme bivirkningene ved polyfarmasi.

Fremskritt innenfor farmakoterapi gjør at et økende antall medikamenter er tilgjengelige for tilstander som tidligere ikke kunne behandles medikamentelt. Dette bidrar dette til økende polyfarmasi, et begrep som defineres av mange som bruk av 5 eller flere medikamenter1. Polyfarmasi er særlig utbredt blant eldre mennesker. Studier viser at 36 prosent av den eldre befolkningen i USA2, 26-40 prosent av eldre i europeiske land3 og mer enn 50 prosent av eldre mennesker i Japan har polyfarmasi4.

Tidligere studier har vist at polyfarmasi er forbundet med høyere risiko for en lang rekke bivirkninger5-6. En av disse er kløe som angis å være den bivirkningen som i størst grad påvirker livskvaliteten.

Målet med den aktuelle studien7 var å se om polyfarmasi var forbundet med økt risiko for kløe. Studien var en kohortstudie som både ga tverrsnittsdata og data innsamlet etter oppfølging over tid. Dataene var hentet ut fra en nasjonal studie i Japan basert på opplysninger fra et spørreskjema. Polyfarmasi ble definert som samtidig bruk av ≥5 reseptbelagte medisiner.

Studien bestod av 3126 deltakere med gjennomsnittsalder 49 år. Totalt hadde 332 av deltakerne (10 prosent) polyfarmasi ved tverrsnittsanalysen og i denne gruppen var forekomsten av kraftig kløe klart hyppigere enn i gruppen som ikke brukte medikamenter - justert relativ risiko (RR) 1.52 (95% KI 1.15-2.01). Den langsiktige analysen var begrenset til de som ikke hadde uttalt kløe ved inklusjon. Etter 1 års oppfølging hadde de med polyfarmasi utviklet signifikant mer kløe enn de som ikke brukte medikamenter, RR 1.46 (95% KI 1.14-1.87).

Forfatterne konkluderer at polyfarmasi var forbundet med økt forekomst av uttalt kløe ved oppstart av studien og at flere som ikke hadde kløe ved starten av studien, utviklet kløe i løpet av 1 års oppfølgingstid.

Studien har sine begrensninger, men den er en viktig påminnelse om at medikamenter er en viktig årsak til kløe og at man alltid må bestrebe seg på å begrense antall medikamenter som forskrives til en pasient.

Kilder

Referanser

  1. Masnoon N, Shakib S, Kalisch-ellett L, Caughey GE. What is polypharmacy? A systematic review of definitions. BMC Geriatr 2017; 17:1–10. DOI: 10.1186/s12877-017-0621-2 DOI
  2. Guharoy R. Polypharmacy: America’s other drug problem. Am J HealPharm 2017; 74: 1305–1306. DOI: 10.2146/ajhp170404 DOI
  3. Mid~ao L, Giardini A, Menditto E, Kardas P, Costa E. Polypharmacyprevalence among older adults based on the survey of health, ageing andretirement in Europe. Arch Gerontol Geriatr 2018; 78: 213–220. DOI: 10.1016/j.archger.2018.06.018 DOI
  4. Mabuchi T, Hosomi K, Yokoyama S, Takada M. Polypharmacy in elderly patients in Japan: analysis of Japanese real-world databases. J Clin PharmTher 2020; 45: 991–996. DOI: 10.1111/jcpt.13122 DOI
  5. Kojima T, Matsui T, Suzuki Y et al. Risk factors for adverse drug reactions in older inpatients of geriatric wards at admission: Multicenter study.Geriatr Gerontol Int 2020; 20: 144–149. DOI: 10.1111/ggi.13844 DOI
  6. Turner JP, Jamsen KM, Shakib S, et al Polypharmacy cut-points in older people with cancer: how many medications are too many? Support Care Cancer 2016; 24 : 1831–1840. DOI: 10.1007/s00520-015-2970-8 DOI
  7. Kogame T, Kamitani T, Yamazaki H, et al. Longitudinal association between polypharmacy and development of pruritus: a Nationwide Cohort Study in a Japanese Population published online ahead of print, 2021 Jun 2. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;10.1111/jdv.17443. doi:10.1111/jdv.17443 DOI