Nyhetsartikkel

Samtidig vaksinering mot covid og influensa

Det kan være aktuelt å vaksinere samtidig mot influensa når andre eller tredje dose med covid-19 settes. Men er det trygt og effektivt?

BMJ presenterer en nyhetsartikkel1 om en studie gjennomført i England og Wales2 der man har gitt influensavaksinen samtidig med andre dose med covid-19 vaksine. Resultatene fra studien er forhåndspublisert, men den er foreløpig ikke fagfellevurdert.

Studien bestod av 679 frivillige som alle var over 18 år, og der alle hadde fått en dose med enten Pfizer-BioNTech eller Oxford-AstraZeneca vaksinen. To covidvaksiner og tre influensavaksiner ble testet, noe som totalt ga seks ulike kombinasjoner. Deltakerne var et representativt utvalg av befolkningen og bestod også av gravide, folk med underliggende sykdommer, immunsvekkede og eldre over 65 år - personer som vanligvis blir anbefalt å ta influensavaksine.

De frivillige ble randomisert til å få en influensavaksine eller en placeboinjeksjon med saltvann i motsatt arm av sin andre covid-19 vaksine. Tre uker senere fikk den gruppen som fikk placebo, influensavaksinen og vice versa.

Det primære endepunktet var en eller flere rapporterte systemiske reaksjoner i løpet av de syv første dagene etter injeksjonene. De vanligste bivirkningene var ømhet på injeksjonsstedet og slapphet. Det var ingen forskjeller i bivirkninger ved fire av de seks kombinasjonene, men for to kombinasjoner var det noen flere som rapporterte minst en bivirkning når begge covid-19- og influensavaksinene ble gitt samtidig, dog var reaksjonene for det meste milde eller moderate. Blodprøve viste at immunresponsen både for influensa- og covid-19-vaksinene ble bevart når de ble gitt sammen.

Resultatene viser at de to vaksinene trygt og effektivt kan settes samtidig, noe som gjør vaksinasjonen mot de to sykdommene enklere og mer praktisk - særlig hvis det nå blir aktuelt å sette en tredje dose med covid-19-vaksine3.

Folkehelseinstituttet anbefaler per nå ikke at influensavaksine og koronavaksine settes samtidig. Det bør gå én uke mellom.

Kilder

Referanser

  1. Wise J. Vaccinating against covid and flu at same time is safe, study shows. BMJ 2021;375:n2411. Published 01 October 2021. doi: 10.1136/bmj.n2411 DOI
  2. Lazarus R, Baos S, Cappel-Porter H, et al. The safety and immunogenicity of concomitant administration of COVID-19 vaccines (ChAdOx1 or BNT162b2 with seasonal influenza vaccines in adults: a phase IV, multicentre randomised controlled trial with blinding (ComFluCOV). ssrn.com
  3. European Medicines Agency. Comirnaty and Spikevax: EMA recommendations on extra doses and boosters. Published 04/10/2021. www.ema.europa.eu